SWV

menu_btn

Op deze website kunt u meer informatie  vinden over ons als samenwerkingsverband, passend onderwijs, formulieren downloaden en het laatste nieuws bijhouden. Heeft u opmerkingen/tips voor deze website, dan horen wij het graag!

 • over ons

  Algemene informatie over ons als samenwerkingsverband

  lees verder
 • ouders

  Hier vindt u alle informatie die u als ouder moet weten

  lees verder
 • scholen

  Hier vindt u alle informatie die u als school moet weten

  lees verder
 • vragen

  Vind hier veelgestelde vragen door ouders en scholen

  lees verder

Handtekeningenblad aanvraag TLV

24 november 2017

handtekening.jpg

Deskundigenverklaring

Bij de afgifte van een TLV is wettelijk bepaald dat het samenwerkingsverband zich moet laten adviseren door twee deskundigen.

Deskundige nr. 1 dient een orthopedagoog of GZ-psycholoog te zijn. Deskundige nr. 2 dient een deskundige te zijn die, qua professie, gekoppeld is aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

De betrokkenheid van deze twee deskundigen hebben we tot nu toe vastgelegd door ze te laten tekenen bij de TLV-aanvraag. In de praktijk leverde dat soms wel problemen op. Het leek soms een beetje op een handtekeningenjacht.

Nieuw is nu dat de verantwoordelijke voor de verwijzing kan tekenen voor de betrokkenheid van de juiste deskundigheid.

In overleg met diverse landelijke instanties zijn we tot de volgende formulering gekomen op het handtekeningenblad.

Ondergetekende verklaart dat deze zich bij het opstellen van de TLV en de koppeling van de ondersteuningsvraag aan het middels een TLV gewenste aanbod heeft laten adviseren door de volgende ter zake doende deskundigen.

Dezen hebben verklaard dat zij het SWV Helmond-Peelland adviseren in te stemmen met deze TLV zodat de leerling een bij de geformuleerde ondersteuningsvraag passend aanbod krijgt.

In de praktijk betekent dit dat er nog maar één handtekening nodig is van diegene die verantwoordelijk is voor het aanvraagproces. Dat zal dikwijls de IB'er, de directeur of de bovenschoolse coördinator passend onderwijs zijn.

Het handtekeningenblad is te vinden op de website van het SWV (onder downloads/formulieren)