Aanpassingen evaluaties / uiterste inleverdatum aanvraag Kans!overleg

Na een interne evaluatie van het Kans!overleg hebben we besloten om een aantal aanpassingen te doen in de procedure. Per 1 mei 2022 hebben we onderstaande aanpassingen gemaakt:

  •           Na afgifte van een arrangement vindt er alleen nog een tussenevaluatie plaats als de school daar om verzoekt of de gedragsdeskundige van het SWV daar de noodzaak van ziet. In plaats van een tussenevaluatie vraagt het SWV bij afgifte van een arrangement aan de school om een plan van aanpak te schrijven in het handelingsgedeelte van het OPP en dat ondertekende door ouders in het leerlingregistratiesysteem te uploaden.

  •           De evaluatie van het arrangement is in de vorm van een Kans!overleg met alle betrokkenen. Ter voorbereiding van deze evaluatie dient de school een recent OPP te sturen/uploaden en het evaluatieformulier in te vullen (week voor de evaluatie). Ouders worden gevraagd om een apart evaluatieformulier in te vullen. Het formulier van ouders dient ook een week voor de evaluatie ingevuld retour te zijn bij het SWV.

  •           De bekostiging wordt in 1x door het SWV overgemaakt aan het schoolbestuur op de 1ste dag van de maand na akkoord Kans!overleg.

In verband met volle agenda’s van diverse betrokken partijen, worden de Kans!overleg aanvragen die voor 1 juni 2022 zijn verstuurd nog dit schooljaar ingepland. De aanvragen die na 1 juni 2022 worden ingediend, gaan we proberen dit schooljaar nog in te plannen als er nog ruimte is in de agenda’s. Mocht dit niet het geval zijn, zal het Kans!overleg volgend schooljaar plaatsvinden.

Kans!overleg

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!