AVG: Hoe gaat het SWV om met persoonsgegevens

Binnen het SWV wordt dagelijks gewerkt met bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevensverwerking wordt in de AVG extra beschermd.  Als SWV dienen we bijvoorbeeld 3 jaar na een melding/besluit TLV/arrangement de medische gegevens en ondersteuningsbehoefte van een kind te verwijderen. Dat wil dus zeggen dat we deze informatie niet meer beschikbaar hebben bij het SWV en deze informatie op moeten gaan vragen bij de betreffende school of jeugdzorginstelling als er een vervolg ondersteuningsvraag ontstaat. Alle informatie die betrekking heeft op bijzondere persoonsgegevens worden dus na 3 jaar verwijderd.

Convenant

Daarnaast hebben we een convenant tussen de gemeenten, samenwerkingsverbanden, scholen en jeugdzorg opgesteld. In dit convenant worden voor de 10 gemeenten binnen het SWV afspraken gemaakt over de gegevensdeling van persoonsgegevens. Voor de ontwikkeling van kinderen is het van belang dat zij goed onderwijs krijgen aangeboden en waar nodig de juiste ondersteuning. In verschillende situaties is het van belang dat onderwijs, gemeente(n) en andere partners uit het jeugd domein met elkaar samenwerken om de juiste ondersteuning mogelijk te maken. Dit vraagt ook om het goede gesprek waar op een correcte wijze gegevens met elkaar gedeeld worden. Het privacy convenant samenwerking onderwijs – gemeenten – jeugdhulp is een hulpmiddel om met elkaar op regionaal niveau afspraken met elkaar te maken over borging van de privacy en gegevensbescherming, de verantwoordelijkheden en de wijze waarop men met elkaar gaat samenwerken.

Klik hier om het privacy convenant te openen.

Privacy

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!