Basiscursus handelingsgerichte diagnostiek bij (kenmerken van) HB +ASS en andere 2E's

Wil je leren om met behulp van de sterkte/zwakte heuristiek leerlingen beter in kaart te brengen, zodat duidelijker wordt waar kansen en ontwikkelvragen liggen in de verschillende ontwikkelgebieden? De Juliusprojectgroep biedt een cursus aan voor orthopedagogen/psychologen. Schrijf je voor 15 juni in voor de cursus van Agnes Burger, klinisch pedagoog en GZ-psycholoog. De cursus wordt incompany aangeboden en bestaat uit 2 cursusdagen. De kosten voor de cursus worden vergoed vanuit de subsidiegelden.

Data:

Cursusdag 1: Donderdag 30 september 2021

Cursusdag 2: Donderdag 18 november 2021

Inschrijven

Inschrijven voor deze cursus kan tot 15 juni. Stuur hiervoor een mail naar Emelie Bartelds.

Inhoud

Basiscursus voor psychologen/orthopedagogen

Over diagnostiek bij (vermoeden van) Hoogbegaafdheid plus Autisme (HB+ASS) bestaat in het passend onderwijs en de jeugdzorg onzekerheid en leven vragen als:

 • Is dit kind hoogbegaafd of hoort dit gedrag bij ASS?
 • Is sprake van onderpresteren?
 • Moet hij uitgedaagd worden of juist begrensd?

Diagnostiek is lastig, omdat kenmerken van HB en ASS elkaar kunnen overlappen, compenseren of vervormen en zodoende camoufleren. Dit kan leiden tot eenzijdig en onvolledig onderzoek en onjuist afgestemde begeleiding en (be)handeling. Camouflage speelt ook bij andere dubbele bijzonderheden, ofwel ‘twice-exceptionalities’ (2E), zoals (kenmerken van) HB plus leerstoornissen, adhd of psychische problematiek.

In deze tweedaagse cursus leer je over en oefen je met de door ABV ontwikkelde Sterkte en Zwakte Heuristiek (S&Z-Heuristiek): een handelingsgerichte systematiek, waarbij eenzijdige diagnostiek afneemt en via individuele Sterkte en Zwakte Profielen directe verbanden worden gelegd tussen onderzoeksgegevens en (be)handelingsindicaties, afgestemd op de betreffende opvoedings- en onderwijssituatie. Tevens is de S&Z-Heuristiek inzetbaar bij psycho-educatie, begeleiding van ouders, docenten en zorgprofessionals, en bij dossieronderzoek in het kader van toelating tot speciale onderwijsvoorzieningen en zorgarrangementen. De S&Z-Heuristiek is dynamisch van opzet en wordt steeds afgestemd op recente wetenschappelijke ontwikkelingen betreffende 2E.

Doelgroep

 • Schoolpsychologen
 • (Gz)Psychologen en (ortho)pedagogen werkzaam in de Jeugd GGz
 • Jeugd Psychiatrie
 • Passend Onderwijs
 • Onderwijsadvisering
 • Scholen voor speciaal onderwijs
 • Zelfstandige praktijken.

Accreditatie

Accreditatie is verleend door NIP en NVO

 • K&J/OG herregistratie 12 punten.
 • K&J/OG opleiding: nu 12 punten  (8 diagnostiek, 4 behandeling) plus 6 punten extra literatuurstudie

 

cursus

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!