Cluster 1: Landelijke regeling-samenwerking-toelating

Er zijn twee organisaties in NL, Bartimeus en Koninklijke Visio, die scholen hebben voor onderwijs aan blinde en slechtziende leerlingen. Zij zijn landelijk georganiseerd en vallen niet onder de verantwoording van een SWV. De instellingen verzorgen onderwijs en revalidatie en bieden ambulant onderwijskundige begeleiding in het reguliere en speciaal onderwijs.

Samenwerking en toelating cluster 1:

Wanneer leraren, ouders of andere verwijzers vermoeden dat een kind een visuele beperking heeft, kunnen de ouders hun kind aanmelden bij Visio of Bartimeus. Na aanmelding worden er diverse onderzoeken gedaan (visueel functie, pedagogisch-didactisch, psychologisch e.d.) en op grond van de resultaten van deze onderzoeken beoordeelt de Commissie van Onderzoek van de instelling of de leerling valt binnen de landelijke toelatingscriteria wat recht geeft op onderwijs op hun onderwijsinstelling of ambulant onderwijskundige begeleiding van Visio of Bartimeus.

Afhankelijk van de ernst van de visuele beperking en de hulpvragen van de leerling wordt er een bepaald arrangement met of zonder bekostiging toegekend.

Voor meer informatie: zie de pagina Formulieren en Brochures onder het thema 'passend onderwijs'.

Kind cluster 1

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!