Met elkaar voor het kind

Met trots presenteren we het Ondersteuningsplan 2022 - 2026: Met elkaar voor het kind. Na een mooi, maar intensief proces is op 1 mei 2022 het plan ingediend bij de onderwijsinspectie.

Met het belang van kinderen én ouders in gedachte spraken besturen en ketenpartners de stevige ambitie uit om samen te werken aan inclusiever onderwijs. Besturen hebben daarbij het statement ‘Wij zijn het SWV Helmond-Peelland PO’ omarmd, om de focus nog meer te leggen op het collectieve belang.

Als SWV kijken we heel erg uit naar de nauwe samenwerking met onze ketenparners, waaronder de gemeenten en collega SWV Helmond-Peelland VO. Samen gaan we aan de slag om deze hoge ambities waar te maken!

Daarnaast onze waardering voor alle professionals en besturen voor het meedenken en meewerken aan de totstandkoming van dit ondersteuningsplan. Een speciaal dankwoord voor de grote groep betrokken ouders die via de OPR en consultatiebijeenkomsten een waardevolle bijdragen leverden.
 

Download het Ondersteuningsplan

Met elkaar voor het kind

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!