Nieuws uit de OPR, afscheid voorzitter, welkom nieuwe voorzitter en verkiezingen.

Afgelopen maandag is afscheid genomen van de gewaardeerde voorzitter van het OPR Mark de Vries.

Hij heeft vanaf het begin met veel betrokkenheid de OPR voorgezeten en op deze wijze mede de basis gelegd voor het SWV.

Wij danken hem zeer voor zijn inzet en wensen hem veel succes als lid van de OPR bij het SWV VO.

Natuurlijk is in de afgelopen vergadering, in aanwezigheid van een afvaardiging vanuit het bestuur, uitgebreid bij zijn afscheid stil gestaan.

Mark wordt opgevolgd als voorzitter door Monika Fun, vanuit de Emiliusschool. Ook zij is al vanaf de start betrokken bij de OPR en heeft met veel energie de spreekwoordelijke voorzittershamer overgenomen met volledige instemming van de OPR.

De OPR gaat nadat we de afgelopen vier jaar vooral aan het bouwen waren aan het SWV een nieuwe fase in. Het SWV heeft een nieuw, beleidsrijker, ondersteuningsplan vastgesteld.

Naast de formele rol van de OPR wordt de agenda gevuld met inhoudelijke ontwikkelingen waarbij de OPR wordt uitgenodigd om in partnerschap mee te denken. Hierbij wordt natuurlijk ook gekeken of het SWV zich houdt aan de afspraken zoals opgesteld in het ondersteuningsplan.

Kortom een leuke en uitdagende opdracht. Om dit zo goed mogelijk uit te voeren is de OPR weer op zoek naar nieuwe leden, dit wegens het terugtreden door het aflopen van termijn van enkele leden.

Graag vragen we de MR leden van de scholen om aandacht te hebben voor deze verkiezingen. De informatie over deze verkiezingen is rechtstreeks naar de MR’en gestuurd.

Mark en Erik

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!