Ontwikkeling Governance structuur SWV Helmond-Peelland PO

In januari heeft de ALV in het bijzijn van het bestuur en de voorzitters van de OPR met elkaar gesproken over de huidige organisatiestructuur van het SWV. Dit komt voort uit het ondersteuningsplan 2018-2022 ’Samen leren’. 

Het ondersteuningsplan bestaat uit zeven domeinen. In domein 6 staat beschreven:

Een stimulerend bestuursmodel geeft als ontwikkelrichting aan: “Het komen tot een bestuursmodel dat zowel voldoet aan eisen voor deugdelijk bestuur als stimuleren is in het realiseren van de missie en visie van het SWV.”  Het SWV onderzoekt mogelijkheden voor aanpassing van de huidige organisatiestructuur zodat scheiding van toezicht, bestuur en uitvoering transparanter wordt. 

Bovenstaande overwegende heeft de ledenvergadering (ALV) in samenspraak met het bestuur van het SWV besloten om een onderzoek uit te laten voeren naar de huidige structuur om vanuit de hieruit voortkomende adviezen vervolgstappen te maken. Dit onderzoek is medio 2020 uitgevoerd door mevr. P. Dinges vanuit “Governance in Balans.”. 

De resultaten en adviezen vanuit dit onderzoek zijn gepresenteerd en meningsvormend besproken op 12 januari jl. in de ALV in het bijzijn van het bestuur en voorzitters OPR. Op 26 januari is dit gevolgd door een besluitvormende vergadering waarin besloten is om de beschreven adviezen over te nemen. Lees hier meer. 

jaarplan

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!