Samenwerking rondom (hoog)begaafdheid

Het SWV Helmond-Peelland PO heeft al eerder een toekenning gekregen van subsidiegelden rondom (hoog)begaafdheid.
Bij de toekenning is gevraagd om actief deel te nemen aan onderzoeken rondom dit thema.

Deze maand zal hiervoor een image-onderzoek uitgezet worden naar scholen binnen ons samenwerkingsverband. In ruil voor deelname kunnen scholen die deelnemen een gratis webinar volgen. Ook wordt vanuit het monitor onderzoek (hoog)begaafdheid een vragenlijst uitgezet bij enkele scholen binnen ons SWV. De monitor geeft met vragenlijsten een landelijk beeld van de subsidieregeling. Het Image-onderzoek is verdiepend en brengt de opbrengsten en impact van de subsidie in beeld. het is dus geen onderdeel van de monitor. De scholen worden maximaal voor één onderzoek gevraagd.

Wij willen de scholen die één van deze vragenlijsten ontvangen, dan ook vragen om deze in te vullen om zo voor een representatief beeld te zorgen.

Alvast bedankt voor de medewerking.

 

image onderzoek

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!