Webinar hoogbegaafdheid en dubbel bijzonder

Sinds november 2018 bestaat de Juliusprojectgroep van het SWV Helmond Peelland. De groep bestaat uit een groot aantal betrokken professionals met expertise op het gebied van hoogbegaafdheid vanuit scholen van verschillende besturen binnen het SWV. 

Deze projectgroep heeft als doel de kennis en expertise op het gebied van hoogbegaafdheid binnen het samenwerkingsverband te versterken. Speciale aandacht heeft de groep dubbel bijzondere leerlingen, leerlingen die hoogbegaafd zijn en daarnaast nog andere ondersteuningsvragen hebben.

Voor deze groep leerlingen is er nog niet altijd een passend aanbod binnen het samenwerkingsverband. 

Vorig jaar rond deze tijd wilden we al een studiedag organiseren, maar helaas kon deze als gevolg van de corona maatregelen niet doorgaan.  Ook nu is een grote bijeenkomst nog niet mogelijk. Daarom gaan we online en organiseren we op dinsdag 13 en woensdag 14 april een online bijeenkomst rondom hoogbegaafdheid. 

Programma 13 april

Op 13 april van 9.45 tot 11.00 uur worden nadrukkelijk bestuurders, directeuren, IB-ers en een ieder die te maken heeft met het maken van beleid uitgenodigd voor een online bijeenkomst onder leiding van Eleonoor van Gerven. Zij is expert op het gebied van hoogbegaafdheid, is gepromoveerd op het opleiden van leraren tot specialist begaafdheid en is auteur van vele boeken over hoogbegaafdheid. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor post-hbo-registeropleidingen specialist begaafdheid en specialist dubbel bijzondere leerlingen. 

“Wat betekenen dubbel bijzondere kinderen in ons onderwijs, hoe kunnen wij daarop (als SWV, als bestuur, als school) anticiperen?”

In deze workshop zal Eleonoor jullie mee nemen in haar visie. “Ik vind het belangrijk dat directies gaan zien hoe een breder systeem van invloed is op de begeleiding van complexe problematiek en hoe zij in hun organisaties gezamenlijk voorwaarde scheppend kunnen werken. Daarbij is het niet aan mij om hen een werkwijze voor te schrijven. Het is aan mij om te laten zien hoe congruent te handelen en wat dat van een organisatie zou vragen." De workshop zal een interactief karakter hebben. 

Programma 14 april

Op 14 april van 13.15 uur tot 16.15 uur nodigen we alle leerkrachten, medewerkers, en IB-ers van scholen binnen het SWV uit voor een online studiemiddag over hoogbegaafdheid.

Deze middag bestaat uit twee presentaties.

Presentatie 1: Lilian Snijders

Zij is ruim 30 jaar werkzaam in het onderwijs. De eerste 10 jaar met name voor de klas en binnen een PI-school, (Speciaal Onderwijs) de Brug, in Leiden. Vanuit haar onuitputtelijke nieuwsgierigheid naar anderen is zij steeds op ontdekking naar de juiste weg voor ieder kind maar ook voor iedere leerkracht of docent. Vanuit haar SO en IB-achtergrond werd zij in 1998 ambulant begeleider voor de leerlingen die vanuit het SO teruggingen naar het regulier onderwijs en stond aan de wieg van “Weer samen naar school”. In 2009 ging zij ter aanvulling op haar SO-kennis en expertise de ECHA-opleiding volgen. Hier heeft zij zich gespecialiseerd in de “Dubbel Bijzondere leerling “of , “Twice Exceptionals”. De volgende 10 jaar heeft zij ervaring opgedaan in het begeleiden van leerlingen, onderwijsgevenden en ouders in deze doelgroep vanuit haar rol als ambulant begeleider. 

“Een(hoog)begaafde leerling in de klas, wat nu?”

We gaan kijken of vanuit een handelingsgerichte aanpak de (hoog) begaafde leerling beter in kaart gebracht kan worden. Hiervoor worden materialen van de SLO/talent stimuleren aangereikt. 

Na deze bijeenkomst hebben jullie (nieuwe) kennis en inzichten over hoogbegaafdheid en kunnen jullie komen tot een stappenplan op weg naar een plan van aanpak. Passend in jullie klas.

Presentatie 2: Prof. Tessa Kieboom

Ze staat aan het hoofd van Exentra, het expertisecentrum hoogbegaafdheid in Antwerpen en is gastprofessor, co-titularis van de leerstoel hoogbegaafdheid aan de universiteit van Hasselt. Ze zal in haar lezing ingaan op hoogbegaafdheid en de zijnskenmerken. Na afloop van beide presentaties is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aanmelden voor webinars

We hopen dat heel veel mensen gebruik maken van deze gratis bijeenkomsten zodat we samen meer kennis rondom hoogbegaafdheid krijgen en deze leerlingen ook in de praktijk optimaal kunnen begeleiden. Je kunt je aanmelden via: secretariaat@swv-peellandpo.nl o.v.v. webinar hoogbegaafdheid. 

Intervisie/ kennistafel hoogbegaafdheid

Naast de HB expertise die al binnen jullie scholen aanwezig is, gaat het SWV vanuit het Julius project, vier intervisie momenten aanbieden voor degene die hier behoefte aan heeft. Tijdens deze bijeenkomsten delen we jullie vragen en wisselen we kennis uit. Een ronde per bouw voor leerkrachten en een keer voor IB-ers. Deze bijeenkomsten worden geleid door Lilian Snijders en zullen ook online plaatsvinden. 

Data intervisie/kennistafel hoogbegaafdheid

Dag Datum Tijd Doelgroep Aantal deelnemers
Vrijdag 16 april 15.30 - 17.00 uur Bovenbouw Maximaal 6
Maandag 26 april 15.30 - 17.00 uur Middenbouw Maximaal 6
Maandag  17 mei 15.30 - 17.00 uur Onderbouw Maximaal 6
Vrijdag 21 mei 15.30 - 17.00 uur IB-ers Maximaal 4

 

Aanmelden bijeenkomsten

Wil jij deelnemen aan de intervisie/kennistafel hoogbegaafdheid? Meld je dan aan via: secretariaat@swv-peellandpo.nl o.v.v. intervisie hoogbegaafdheid.

Webinar hoogbegaafdheid 13 en 14 april

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!