De Berkenschutse

Een langdurige ziekte heb je niet alleen!

Een langdurige zieke leerling op school? De onderwijskundig begeleiders van de Berkenschutse denken graag met je mee!

In ieder samenwerkingsverband Passend onderwijs komen (acuut) somatisch zieke leerlingen voor. Met invoering van ‘de rugzak’ is de Berkenschutse, een onderwijsexpertisecentrum voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Heeze, in 2003 gestart met de ambulante begeleiding van langdurig zieke kinderen (LZK). Deze ondersteuning wordt uitsluitend regionaal uitgevoerd in de omgeving De Kempen, regio Eindhoven en Helmond. De dienst ambulante onderwijskundige begeleiding van De Berkenschutse is onder andere gespecialiseerd in het begeleiden van LZK-leerlingen. De focus ligt hierbij op de ondersteuning van problemen in het schoolse functioneren en/of de sociaal emotionele ontwikkeling die zijn ontstaan ten gevolge van een somatische aandoening of een neurologisch ziektebeeld. Om aan te geven in welke grote gebieden deze zich bevinden hieronder een overzicht:

  • Neurologisch
  • Stofwisselingsziekten
  • Huidaandoeningen
  • Spierziekte en gewrichtsaandoeningen
  • Hart- en vaatziekten
  • Longaandoeningen
  • Zintuiglijke aandoeningen

Voor een leerling met een chronische ziekte zijn er 3 variabelen die de invloed van de ziekte op de (leer)ontwikkeling bepalen:

  • Ziekte
  • Leerling
  • Context

Bij een langdurig ziek kind is het belangrijk zoveel mogelijk continuïteit te realiseren in de educatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. De zieke leerling kan vaak minder leerervaringen opdoen of wordt hierin vaker belemmerd in vergelijking met gezonde kinderen. Er zal dus gezocht moeten worden naar een (nieuwe) balans om het onderwijs voor deze leerling op een goede manier passend te maken. Uitgangspunt hierbij is het denken in mogelijkheden: wat kan er wel voor deze leerling.

Met andere woorden vraagt chronisch ziekzijn om chronisch optimisme van de omgeving. Een ambulant onderwijskundig begeleider van de Berkenschutse kan meedenken hoe de langdurig zieke leerling zo zelfstandig mogelijk kan functioneren op school met een zo groot mogelijk gevoel van competentie en autonomie. Dit vraagt om maatwerk waarbij de hulpvraag en een doelgerichte aanpak centraal staan.

Heb je een onderwijs-gerelateerde vraag over een langdurig zieke leerling (in de regio De Kempen, Eindhoven of Helmond) weet dan dat je de ambulant onderwijskundige begeleiders van de Berkenschutse rechtstreeks kunt benaderen. Je kunt een leerling zelf aanmelden via de site www.berkenschutse.nl.

De Berkenschutse

Sterkselseweg 65
5591 VE Heeze
informatie@berkenschutse.nl
Telefoon: 040 - 227 93 00

Downloads & formulieren

Hiernaast vind je diverse links naar handige documenten of websites. Mis je hier nog documenten? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!