Externe Dienstverlening van SSOE

De Externe Dienstverlening is een laagdrempelige organisatie die zich bezighoudt met alle vragen rondom passend onderwijs. De Externe Dienstverlening is onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE). SSOE heeft 3 scholen voor speciaal onderwijs in de regio Zuidoost-Brabant: Mytylschool Eindhoven, MBS Eindhoven en de Antoon van Dijkschool in Helmond. De medewerkers komen bijna allemaal van deze scholen of andere scholen voor speciaal onderwijs en hebben jarenlange ervaring met en kennis over onderwijs aan leerlingen met allerlei beperkingen of andere problemen.

De medewerkers hebben expertise op het gebied van

 • (Licht)Verstandelijke Beperking
 • Syndroom van Down
 • Motoriek (o.a. DCD, NAH, CP)
 • Ziektebeelden (o.a. kanker, Jeugdreuma, spierziekten, SOLK, FASS)
 • Emotionele ontwikkeling
 • Hoogsensitiviteit
 • Sociaal emotionele begeleiding (o.a. Rots en Water, Kids skills)
 • Het jonge kind
 • Numicon
 • Didactiek
 • Leerlijnen
 • Werkhouding
 • Leerlingbegeleiding
 • Beeldbegeleiding
 • Co-teaching en coaching leerkrachten en IB-ers
 • Procesbegeleiding
 • Pre-teaching
 • Spraakontwikkeling en logopedie
 • Ondersteunende communicatie
 • Bewegingsonderwijs
 • Professionalisering op bovenstaande expertise
 • Brugklastraining

Zij werken nauw samen met hun collega’s van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant van SSOE die expertise hebben op het gebied van Autisme en onderwijs.

De Externe Dienst kan Consultaties & advies, coaching, begeleiding, intervisie en professionalisering bieden. Op verzoek van scholen kan ze invulling geven aan arrangementen die zijn toegekend door het SWV.

Externe dienstverlening

Directeur Theo Franx
www.externedienstverlening.nl
info@externedienstverlening.nl
digitaalloket
Telefoon: 088 - 214 01 00

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!