Herstart 11 mei

Hoe stimuleer ik leerlingen om weer naar school te komen?

Op weeraanwezigopschool.nl vind je betrouwbare informatie en antwoord op vragen die je kunnen helpen om ook de leerlingen die niet uit zichzelf komen, weer terug op school te krijgen. Hiermee dragen we bij om schooluitval van jongeren nu en in de toekomst te voorkomen. Deze informatie wordt dagelijks aangepast op basis van de actuele stand van zaken en is specifiek bedoeld voor schoolleiders, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren.

Handreiking herstart scholen

In deze Handreiking herstart scholen in beelden wordt een stap voor stap procesaanpak geboden. De handreiking kan structuur, rust en ruimte bieden voor de schoolleiding en de leerkrachten. Het boekje kan geprint worden printen en in de teamkamer worden gelegd. Je kunt het ook per bladzijde printen op A3-formaat. Op die manier is het heel goed bruikbaar in collegiaal overleg ‘met afstand’.

Meer informatie: Marjo van Gelderen, onderwijsadvies: https://www.marjovangelderen.nl of Marja van Duin http://www.veerkrachtgroep.nl.

Corona en Downsyndroom

Nu de scholen weer gaan starten, vragen ouders en scholen zich misschien af wat dat betekent voor kinderen met Downsyndroom.

Op de website van de Stichting Downsyndroom vindt u hierover actuele informatie: https://www.downsyndroom.nl/veelgesteldevragen/het-coronavirus-en-downsyndroom/

In deze bijlage vindt u informatie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Op basis van bekende onderzoeken is er geen reden om aan te nemen dat kinderen met een onderliggende ziekte extra risico lopen. Voor deze kinderen gelden dezelfde adviezen als voor andere kinderen.

De Stichting Downsyndroom adviseert voor een individuele risico-afweging contact op te nemen met de eigen arts of specialist.

 

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!