Informatie voor professionals

Binnen Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO zijn we ervan overtuigd dat passend onderwijs eerder moet beginnen. Zo krijgen we kinderen met een extra ondersteuningsvraag eerder in beeld. Pas dan kunnen we samen het verschil gaan maken. In onze dienstverlening maken we onderscheid tussen voor- en vroegschoolse professional of professional in het primair onderwijs. Maak hieronder een keuze. 

Arrangementen

Waar kunnen we mee helpen?

Dit kunnen we onder andere voor jullie betekenen.

Licht arrangement

Het arrangement is in eerste instantie gericht op het versterken van de voor- en vroegschoolse aansluiting en het bieden van kansen aan kinderen.…

Meer info

Tijdelijke plaatsing op een SBO-school

Inzicht krijgen in de ondersteuningsbehoefte van de leerling om (dreigende) uitval binnen de huidige schoolsetting te voorkomen. Het arrangement…

Meer info

Tijdelijke plaatsing op een SO-school

Inzicht krijgen in de ondersteuningsbehoefte van de leerling om (dreigende) uitval binnen de huidige schoolsetting te voorkomen. Het arrangement…

Meer info

Leerling met een SWV arrangement woonachtig buiten het SWV Helmond-Peelland PO

Concreet gaat het hier om leerlingen afkomstig uit een SWV buiten de regio en die zich melden bij een school waarvan:

Intensief arrangement

Het arrangement is in eerste instantie gericht op het versterken van de voor- en vroegschoolse aansluiting en het bieden van kansen aan kinderen.…

Meer info

Expertise arrangement

Adviseren of vergroten van expertise over onderwijsondersteuningsbehoefte van de leerling om ervoor te zorgen dat de leerling zich verder kan…

Meer info

Groepsarrangement licht

Het arrangement staat los van het extra aanbod dat gegeven wordt op een school of bovenschools. Het vraagt maatwerk met goed onderzoek naar wat de…

Meer info

Groepsarrangement intensief

Het arrangement staat los van het extra aanbod dat gegeven wordt op een school of bovenschools. Het vraagt maatwerk met goed onderzoek naar wat de…

Meer info

Julius kennis en expertise arrangement - tot en met 31-12-2023

Kennis en expertise op gebied van hoogbegaafdheid en/of dubbel bijzonder vergroten op de scholen die binnen ons SWV vallen. 

Meer info

Julius Groepsarrangement tijdelijk o.b.v. subsidie

Het onderscheidt zich van het extra aanbod dat gegeven wordt op een school of bovenschools. Het vraagt maatwerk met goed onderzoek naar wat de…

Meer info

Gedeeltelijke plaatsing op SBO-school

Inzicht krijgen in de ondersteuningsbehoefte van de leerling om (dreigende) uitval binnen de huidige schoolsetting te voorkomen. Het arrangement…

Meer info

Gedeeltelijke plaatsing op een SO-school

Inzicht krijgen in de ondersteuningsbehoefte van de leerling om (dreigende) uitval binnen de huidige schoolsetting te voorkomen. Het arrangement…

Meer info

Expertise

Om te zorgen dat een school met voldoende expertise passend onderwijs aan leerlingen kan bieden met een complexe hulpvraag, bieden we diverse arrangementen aan.

Licht

Overstijgt de ondersteuningsvraag de basisondersteuning en extra ondersteuning wat volgens SOP/BOP geboden kan worden? Dan kan een licht arrangement via een Kans!overleg aangevraagd worden.

Intensief

Wanneer de expertise en lichte arrangementen er onvoldoende voor zorgen dat een kind in ontwikkeling komt, kan een intensief arrangement aangevraagd worden. Dit gaat altijd via een kans!overleg.

Wanneer de ondersteuningsbehoefte van het kind het aanbod van de school overstijgt. Ga naar de TLV aanvraag

TLV aanvraag doen

Meer info Direct aanvragen

Onze Missie

“Voor iedere leerling een passend, thuisnabij, integraal en handelingsgericht onderwijsondersteunings- en zorgaanbod."

Uit de missie wordt onze visie afgeleid, die bestaat uit zes pijlers. Deze zes pijlers vormen de kenmerken van ons handelen en definiëren ons ideaalbeeld van hoe onderwijs(ondersteuning) er uit zou moeten zien:

 

Passend

We ondersteunen leerlingen regulier waar dat kan en specialistisch waar dat moet.

 

Thuisnabij

We schalen pas op als de gewenste ondersteuning niet meer geboden kan worden in de directe (fysieke) leefomgeving van de leerling. We streven er altijd naar om de ondersteuning naar het kind toe te brengen in plaats van het kind naar de ondersteuning.

 

Integraal

We ondersteunen kinderen vanuit de gedachte ‘Eén kind, één gezin, één plan. Hiertoe maken we afspraken met gemeenten in het kader van jeugdhulpverlening.

 

Handelingsgericht

We bekijken een kind altijd in context en zoeken altijd naar mogelijkheden in plaats van problemen: wat heeft dit kind, met deze ouders, in deze klas met deze leerkracht, in deze wijk, in deze gemeente, nodig om tot ontwikkeling te komen?

 

Preventief, licht en kort

Onderwijsondersteunings-, jeugdhulpen zorgaanbod wordt zo vroeg en licht mogelijk georganiseerd, waarmee escalatie en behoefte aan zwaardere ondersteuningsinterventies wordt voorkomen.

 

Effectief en efficiënt

Schoolbesturen organiseren, in samenwerking met het SWV, een zo effectief mogelijk aanbod op de meest efficiënte plek.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!