Informatie voor professionals

Binnen Samenwerkingsverband Helmond Peelland PO zijn we ervan overtuigd dat passend onderwijs eerder moet beginnen. Zo krijgen we kinderen met een extra ondersteuningsvraag eerder in beeld. Pas dan kunnen we samen het verschil gaan maken. In onze dienstverlening maken we onderscheid tussen voor- en vroegschoolse professional of professional in het primair onderwijs. Maak hieronder een keuze. 

Arrangementen

Waar kunnen we mee helpen?

Dit kunnen we onder andere voor jullie betekenen.

Consultatie gedragsdeskundige

School is geholpen bij hun vraag rondom de leerling, er is meegedacht over passend onderwijs/ interventies of eventuele vervolgstappen. Met…

Meer info

Impulsklas

Het ondersteunen van leerlingen op het gebied van taakwerkhouding, gedrag en sociaal-emotioneel functioneren.

Meer info

Impuls Online

Door digitale en deskundige ondersteuning wordt de driehoek ouder-kind-school versterkt en functioneert de leerling beter in het onderwijs. De…

Meer info

AV1 Robot

Het sociaal betrokken houden van de thuiszittende leerhouding. De inzet van AV1 kan sociaal isolement verminderen. AV1 is specifiek ontwikkeld…

Meer info

Expertise

Om te zorgen dat een school met voldoende expertise passend onderwijs aan leerlingen kan bieden met een complexe hulpvraag, bieden we diverse arrangementen aan.

Expertise Arrangement 2021/2022

Adviseren of vergroten van expertise over ondersteuningsbehoefte van de leerling, zowel op het gebied van onderwijs als op het gebied van zorg.…

Meer info

Julius Groepsarrangement

Een arrangement wordt ingezet voor dubbel bijzondere kinderen die onvoldoende baat hebben bij het ‘reguliere’ hoogbegaafheidsaanbod binnen een…

Meer info

Julius Kennis en Expertise

Kennis en expertise op gebied van hoogbegaafdheid en/of dubbel bijzonder vergroten op de scholen die binnen ons SWV vallen.

Meer info

IncluZief Groep

Leerlingen met het Down syndroom of een Licht Verstandelijke Beperking onderwijs bieden binnen een reguliere setting. Het IncluZief…

Meer info

IncluZief SBO Groep

Leerlingen met het Down syndroom of een (Licht) Verstandelijke Beperking onderwijs bieden binnen een SBO setting. Het IncluZief groepsarrangement…

Meer info

Licht

Overstijgt de ondersteuningsvraag de basisondersteuning en extra ondersteuning wat volgens SOP/BOP geboden kan worden? Dan kan een licht arrangement via een Kans!overleg aangevraagd worden.

Licht arrangement

Het arrangement is in eerste instantie gericht op het versterken van de voor- en vroegschoolse aansluiting en het bieden van kansen aan kinderen.…

Meer info

Intensief

Wanneer de expertise en lichte arrangementen er onvoldoende voor zorgen dat een kind in ontwikkeling komt, kan een intensief arrangement aangevraagd worden. Dit gaat altijd via een kans!overleg.

Julius individueel

Het arrangement Julius individueel wordt ingezet voor dubbel bijzondere kinderen binnen het SWV (de uitgangspunten om te bepalen of een leerling…

Meer info

IncluZief

Leerlingen met het Down syndroom of een Licht Verstandelijke Beperking onderwijs bieden binnen een reguliere setting. IncluZief wordt binnen het…

Meer info

Intensief arrangement

Het arrangement is in eerste instantie gericht op het versterken van de voor en vroegschoolse aansluiting en het bieden van kansen aan kinderen.…

Meer info

Tijdelijke plaatsing op een SBO school

Inzicht krijgen in de ondersteuningsbehoefte van de leerling en (dreigende) uitval binnen de huidige schoolsetting voorkomen. Het arrangement…

Meer info

Tijdelijke plaatsing op een SO school/residentiële instelling

Inzicht krijgen in de ondersteuningsbehoefte van de leerling en (dreigende) uitval binnen de huidige schoolsetting voorkomen. Het arrangement…

Meer info

Wanneer de ondersteuningsbehoefte van het kind het aanbod van de school overstijgt. Ga naar de TLV aanvraag

TLV aanvraag doen

Meer info Direct aanvragen

Onze Missie

“Voor iedere leerling een passend, thuisnabij, integraal en handelingsgericht onderwijsondersteunings- en zorgaanbod."

Uit de missie wordt onze visie afgeleid, die bestaat uit zes pijlers. Deze zes pijlers vormen de kenmerken van ons handelen en definiëren ons ideaalbeeld van hoe onderwijs(ondersteuning) er uit zou moeten zien:

 

Passend

We ondersteunen leerlingen regulier waar dat kan en specialistisch waar dat moet.

 

Thuisnabij

We schalen pas op als de gewenste ondersteuning niet meer geboden kan worden in de directe (fysieke) leefomgeving van de leerling. We streven er altijd naar om de ondersteuning naar het kind toe te brengen in plaats van het kind naar de ondersteuning.

 

Integraal

We ondersteunen kinderen vanuit de gedachte ‘Eén kind, één gezin, één plan. Hiertoe maken we afspraken met gemeenten in het kader van jeugdhulpverlening.

 

Handelingsgericht

We bekijken een kind altijd in context en zoeken altijd naar mogelijkheden in plaats van problemen: wat heeft dit kind, met deze ouders, in deze klas met deze leerkracht, in deze wijk, in deze gemeente, nodig om tot ontwikkeling te komen?

 

Preventief, licht en kort

Onderwijsondersteunings-, jeugdhulpen zorgaanbod wordt zo vroeg en licht mogelijk georganiseerd, waarmee escalatie en behoefte aan zwaardere ondersteuningsinterventies wordt voorkomen.

 

Effectief en efficiënt

Schoolbesturen organiseren, in samenwerking met het SWV, een zo effectief mogelijk aanbod op de meest efficiënte plek.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!