Kans!overleg

In het Kans!overleg bepalen we samen op welke wijze het kind het beste ondersteund wordt. Dit kan bijvoorbeeld een gezamenlijk arrangement zijn, zowel vanuit het onderwijs als de zorg. 

Kans!overleg aanvragen

Samen met ouders, gemeente en professionals gaan we op zoek naar een passende onderwijsvorm voor het kind. Het Kans!overleg kan aangevraagd worden door:

  • Voor- en vroegschoolse voorziening
  • Primair onderwijs
  • Gemeente

Route en administratieve verwerking via LDOS

Als je een Kans!overleg gaat aanvragen is dit de route die gevolgd wordt.

Stap 1:  Telefonisch consult

De aanvragende partij belt met de gedragsdeskundige van het SWV PO. Tijdens dit gesprek inventariseren we samen de mogelijke ondersteunings- vraag en de diverse interventies die de school heeft ondernomen. Na een gezamenlijk besluit om een Kans!overleg te voeren, wordt er door het SWV een dossier aangemaakt in LDOS en dit dossier wordt opengezet voor het invullen van het aanvraagformulier.

Stap 2:  Aanmelden in LDOS

Na een gezamenlijk besluit om een Kans!Overleg te voeren, vult de aan- vragende partij samen met de ouders/verzorgers het aanmeldformulier in. Met de ondertekening geven beide partijen toestemming om het formulier te delen met alle deelnemers van het Kans!overleg. Op deze manier beschikt iedereen over dezelfde informatie. Het aanvraagformulier dient digitaal te worden ingevuld in LDOS. Iedere school/organisatie heeft hiervoor een inlog. Heb je nog geen inlog, dan kun je een mail sturen naar Rian Kuepers . Voor het invullen in LDOS hebben we een instructie gemaakt. Deze instructie vind je hier. Wil je de instructie liever downloaden? Klik dan hier.

Stap 3: Inplannen Kans!overleg

Na ontvangst van het aanmeldformulier wordt een datum voor het overleg gepland. Het SWV nodigt de betrokken partijen uit. Het Kans!overleg
vindt op vaste momenten plaats. De data vind je in de agenda.

Stap 4: Uitkomst Kans!overleg

De afgifte van een arrangement kan een mogelijke uitkomst zijn. We maken afspraken met elkaar en leggen de bijbehorende verantwoordelijkheden vast. Deze afspraken zijn op ieder moment te raadplegen door de betrokkenen.

Stap 5: Evaluatie

In het Kans!overleg worden afspraken gemaakt over evaluatiemomenten. Wat zijn de resultaten en hebben de gemaakte afspraken geleid tot een positieve ontwikkeling van het kind? Wat is nodig om dit vast te houden of wat is nodig om bij te sturen?

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!