Monique van Ekert en wethouder Cathalijne Dortmans

Interview van de maand

Monique van Ekert en wethouder Cathalijne Dortmans

In dit interview van de maand laten we directeur-bestuurder Monique van Ekert van de Silvester-Bernadetteschool en wethouder Cathalijne Dortmans van de gemeente Helmond aan het woord over wat hen op dit moment bezig houdt. Welke uitdagingen op… meer

Erik Wissink

Column Erik Wissink

Uitdagende start van het nieuwe jaar

Het nieuwe jaar is inmiddels al enige weken oud. Een nieuw jaar dat we graag in waren gegaan zonder coronaperikelen. Niets is minder waar, we zitten nog midden in de lockdown. De maatregelen zijn sinds vorige week aangescherpt en de scholen blijven… meer

Kansrijk adviseren

Nieuws van het POSVO

Aanmeld- en adviesprocedure VO

In het kader van de ‘lockdown’ blijven scholen gesloten tot 8 februari. Dit heeft als consequentie dat de aanmeldprocedure VO onder druk komt te staan. In het vastgestelde tijdpad is gesteld dat kinderen en de ouders voor 1 maart het advies voor het… meer

Julius

Juliusprojectgroep

De stand van zaken

De afgelopen periode is de Juliusprojectgroep meerdere keren digitaal bij elkaar geweest. Ondanks de lockdown en het feit dat we elkaar op dit moment niet live kunnen komen, gebeurt er van alles op de achtergrond. We geven je graag een update over… meer

Specificatiebijeenkomst

Specificatiebijeenkomst

Resultaten bijeenkomst onderwijs en jeugdzorg

Op 18 november en 16 december 2020 hebben we samen met ketenpartners uit het onderwijs en de jeugdzorg gesproken over het dekkend ondersteuningsaanbod in de regio van het SWV Helmond-Peelland PO. Deze bijeenkomsten willen we minimaal 2 keer per jaar… meer

Stichting GOO

Financiële middelen en arrangementen

Hoe is dat geregeld bij het Samenwerkingsverband?

Op 14 december heeft het Samenwerkingsverband een presentatie verzorgd voor het managementteam van Stichting GOO. Het doel van deze presentatie was om inzicht te krijgen in de beschikbare financiële middelen vanuit het SWV, hoe de SBO bekostiging in… meer

Autisme Steunpunt

Autisme Steunpunt

Professionalisering: Webinars schooljaar 2020-2021

We zien dat er in Passend Onderwijs heel veel gedaan wordt voor leerlingen, waaronder leerlingen met autisme. Vaak kunnen scholen veel bieden, maar soms is dat lastiger en vragen scholen advies. We merken dat scholen naast advies en consultatie ook… meer

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!