Erik Wissink

Uitdagingen vanuit internationalisering en bijna zomervakantie!

Column directeur-bestuurder Erik Wissink

Het is bijna zomervakantie. We kijken terug op een veelbewogen schooljaar waarin we veel mooie stappen hebben gezet. Niet alleen de eerste punten van het ondersteuningsplan zijn aangepakt, ook de nieuwe ondersteuningsprocedure is uitgewerkt, de… meer

Martijn

Interview: Martijn van Tilburg

Collega van Bestuur – SAAM*-scholen

‘Je moet zijn wat je zegt. We hebben een kort strategisch plan, mooie zinnen, die je in principe in elk strategisch beleidsplan tegenkomt, maar de kunst is om ze altijd leidend te laten zijn in je handelen. Ook als het moeilijk is.’’   Martijn van… meer

SWV Logo

Nieuwe indeling arrangementen

Wijzigingen in ondersteuningsmogelijkheden

Als SWV evalueren we regelmatig de arrangementen. Vanaf het nieuwe schooljaar (’23-’24) worden enkele wijzigingen doorgevoerd en kennen we de volgende arrangementen: Licht arrangement (€ 3000) Intensief arrangement (€ 6000) Expertise… meer

Basisondersteuning

Basisondersteuning voor het gespecialiseerd (basis)onderwijs

Afspraken basisondersteuning uitbreiden

Na de vaststelling van de basisondersteuning ontstond de wens om ook een basisondersteuning afspraak te maken met de SBO- en SO-scholen binnen dit SWV. Momenteel bestaan er (te) veel verschillende beelden over wat het SBO en SO als… meer

Problemen Kindkans

Problemen met Kindkans

Mededeling vanuit het SWV

Per 1 juni zijn we met veel energie gestart met de invoering van ons nieuwe leerling-registratiesysteem. We kijken terug op een zeer intensief traject, waarbij de organisatie van Kindkans er alles aan heeft gedaan om al onze mogelijkheden en… meer

werksessie landingstrip

Werksessie: ontwikkeling landingstrip

Samenvatting eerste bijeenkomst

We wonen en werken in een regio die demografisch fors in beweging is. Veel kenniswerkers en seizoenarbeiders komen naar onze regio toe. Daarnaast zien we ook een toestroom van mensen die onder trieste omstandigheden zijn gevlucht uit hun thuisland… meer

Projectgroep Taal

Drie taal innovatieteams gaan van start!

Update Projectgroep Taal

In december vorig jaar berichtten we jullie al over de vorderingen van de projectgroep Taal. Deze projectgroep is in het leven geroepen om dekkend- en passend ondersteuningsaanbod te realiseren voor kinderen die te maken hebben met een complexe… meer

Jaarverslag 2021

Infographic jaarverslag 2022

Download de infographic

Met het jaarverslag wil het samenwerkingsverband (SWV) zich verantwoorden richting alle leden, het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, de ondersteuningsplanraad, de gemeenten van Helmond–Peelland en alle overige belanghebbenden. Op… meer

Zorgroute 0-4 jaar

Zorgroute 0-4 jaar

Terugblik: kick-off bijeenkomst

Op donderdag 25 mei jl. vond de kick-off bijeenkomst van de Zorgroute 0-4 jaar plaats. Door middel van een paneldiscussie is tijdens deze avond de Zorgroute 0-4 jaar nader toegelicht. De kick-off is terug te kijken, via de website van de gemeente: … meer

Evaluatie scholenkringen

Evaluatie scholenkringen

Het eerste schooljaar zit erop

In september 2022 is de start gemaakt met het werken met de scholenkringen met als doel een betere samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid tussen scholen in de scholenkringen. Afgelopen voorjaar is een evaluatie uitgezet naar de vijf… meer

Geschillencommisie

Uitspraak Klachtencommissie

Lees de nieuwe case

Als SWV Helmond-Peelland PO volgen we nauwgezet de uitspraken van de Landelijke Klachtencomissie Onderwijs (LKC). We willen leren van deze uitspraken en waar nodig onze scholen tijdig adviseren. In deze nieuwsbrief twee nieuwe uitspraken van de LKC… meer

Autisme Steunpunt

Voorkomen van thuiszitters

Update van het Autisme Steunpunt

Afgelopen schooljaar hebben we 17 consultaties, 29 begeleidings,- 2 professionaliseringstrajecten en 2 lezingen voor scholenkringen gedaan op scholen binnen SWV Helmond-Peelland PO. Ook de twee ouderavonden over autisme vanuit het Oudersteunpunt… meer

Internationalisering onderwijs Brainportregio

Onderwijsopgave internationalisering onderwijs Brainportregio

Onderzoekssamenvatting Rijnconsult Onderwijs

De toestroom van internationale gezinnen in de regio Brainport zal voor het onderwijs van grote betekenis zijn. Dat blijkt o.a. uit de significant hogere toestroom van internationale kinderen in het speciaal onderwijs t.o.v. de rest van Nederland.… meer

Stichting speciaal onderwijs & expertisecentra

Begeleidend schrijven

Update SSOE: Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra

Scholen in onze regio hebben te maken met een toenemend aantal internationale kinderen in het onderwijs. En de verwachting is dat deze ontwikkeling zich door blijft zetten. Om onze samenleving draaiende te houden zijn internationale arbeidskrachten… meer

Kinderconferentie Helmond

Kinderconferentie Helmond

Bijeenkomst voor hoog- en meerbegaafde kinderen

Op 7 juni werd voor de 9e keer de kinderconferentie PO gehouden. 220 hoog- en meerbegaafde kinderen uit Helmond kwamen bij elkaar op Pabo de Kempel. Er waren twee workshoprondes waarbij de kinderen een keuze konden maken uit 21 heel diverse… meer

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!