Emelie en Suzanne

Kans!overleg in Verrassend Passend

Zo vroeg mogelijk de juiste ondersteuning inzetten

Zo vroeg mogelijk de juiste ondersteuning inzetten. Dat beoogt het zogenoemde Kans!overleg dat samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO vanaf schooljaar 2020- 2021 organiseert voor onder andere peuters met extra ondersteuningsbehoeften. Als er… meer

Erik Wissink

Column Erik Wissink

Ontwikkelen binnen de maatregelen

Het  primair onderwijs en de kinderopvang zijn weer open vanaf 8 februari, echter onder strikte regels. Ik merk dat ieder blij is om enigszins normaal weer aan de slag te zijn, maar het vraagt van ons allen nog veel professionaliteit en… meer

Julius

Webinar Hoogbegaafdheid

Noteer alvast in de agenda: 13 en 14 april

Sinds november 2018 bestaat de Juliusprojectgroep van het SWV Helmond Peelland. De groep bestaat uit een groot aantal betrokken professionals met expertise op het gebied van hoogbegaafdheid vanuit scholen van verschillende besturen binnen het SWV… meer

Fanny Cornelissen

Afscheid Fanny Cornelissen

Onze Fanny gaat genieten van vrije tijd

Afgelopen week heeft de secretaresse van het SWV afscheid genomen van het SWV.  Ze heeft besloten om eerder te stoppen met werken om te genieten van haar vrije tijd. Fanny heeft enkele jaren bij het SWV gewerkt en was daarvoor een bekend gezicht bij… meer

Arangementen

Preventieve of intensieve ondersteuning nodig voor een leerling?

Bekijk de arrangementen op de website

Voor ieder kind op tijd de juiste extra ondersteuning en begeleiding op het gebied van onderwijs inzetten. Dat is het uitgangspunt van het Samenwerkingsverband. Bij voorkeur geven we deze ondersteuning zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving van… meer

Overzicht trainingen leren met lev

Overzicht trainingen leren met lev

Aanbod voorjaar 2021

Leren met LEV biedt diverse groepstrainingen aan voor kinderen, jongeren en opvoeders. Groepstrainingen bieden het voordeel dat deelnemers van elkaar leren door kennis en ervaringen met elkaar te delen. De trainingen worden door professionals… meer

Ondersteuningsplanraad

Ondersteuningsplanraad

Wat doet de OPR?

De OPR heeft een korte video opgenomen. Hierin wordt kort en bondig uitgelegd wat de OPR doet en waar de OPR voor staat.  De ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. In de OPR zitten ouders en… meer

Vast en zeker naar het VO

Vast en zeker naar het VO

Digitale competentiemeter

Het Raamwerk ‘Vast en zeker naar het VO’ is inmiddels op heel veel scholen bekend. In het raamwerk zitten ideeën en tools om te gebruiken in de begeleiding van leerlingen in de overgang van po naar vo. De meest gebruikte lijst uit dit raamwerk is de… meer

Autismesteunpunt

Nieuws van het Autismesteunpunt

Autismeweek 2021 en de Autismevriendelijkheidsprijs

Van zaterdag 27 maart tot en met zondag 4 april vindt de NVA Autismeweek 2021 plaats. Dit is een jaarlijkse week rondom de ‘Wereld Autisme Dag’ van de Verenigde Naties op 2 april. Tijdens deze Autismeweek vraagt de Nederlandse Vereniging voor… meer

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!