Terug naar nieuwsbrief overzicht

Van LDOS naar KindKans

Hét systeem voor ondersteuningsaanvragen

Dit jaar werken we aan de overgang van LDOS naar KindKans; hét systeem voor aanvragen van arrangementen, TLV’s, Kans!overleggen en het melden van thuiszitters. We maken deze overstap om de bureaucratie te minimaliseren en om snel, veilig en efficiënt te communiceren over de ondersteuningsvraag van een kind.

De regiegroep
Een regiegroep pakt het proces tot implementatie van het nieuwe systeem gezamenlijk op. Met de deelnemers: Patty Proenings (SWV), Rian Kuepers (SWV), Emelie Bartelds (SWV), Kimmy de Veth (Eenbes), Peter van Kreij (Antoon van Dijkschool), Monique Klaassen (QliQ), Nicole van de Weijer (PlatOO), Caroline Schoonings (GOO) en Regine de Vries (Silv. Bernadette). Gezamenlijk doorlopen zij de procedures van ondersteuningsaanvragen binnen de scholen en het SWV, zodat ze deze goed implementeren in het nieuwe systeem.

AVG-proof communiceren
KindKans wordt gekoppeld aan het leerlingadministratiesysteem van scholen. Het is voor de scholen mogelijk om via KindKans AVG-proof te communiceren over de ondersteuningsvraag van een kind. Dit kan rechtstreeks tussen ouders en school zonder betrokkenheid van het SWV.

Eenvoudige werkwijze
Voor de regiegroep is het duidelijk dat bij goed ingerichte leerlingadministratiesystemen (ESIS, Parnasyss) de ondersteuningsaanvraag via KindKans maar een klein stapje is. Vanuit dit systeem wordt namelijk veel automatisch overgezet. Op Youtube staat een video voor een eerste indruk over de werkwijze in Kindkans.

Ondersteuning implementatie
Het vraagt een andere werkwijze van de scholen. De regiegroep adviseert de scholen dan ook om de inrichting van het huidige leerlingadministratiesysteem kritisch te beoordelen. Bart Vollmuller begeleidt het SWV bij de implementatie van Kindkans en hij is bereid om ook scholen hierbij te ondersteunen.

Scholing
Om KindKans goed en optimaal te gebruiken is er scholing beschikbaar voor gebruikers op verschillende niveaus (voorschool, IB, bovenschools). De scholing gaat op inschrijving voor maximaal 15 personen per dagdeel. We vragen scholen om maximaal twee personen af te vaardigen voor deze scholing (één scholingsmoment per deelnemer is voldoende)

De volgende data zijn hiervoor al vastgelegd:
-        18 april 2023, van 9.00-12.00 (IB)
-        18 april 2023, van 13.30-16.30 uur (IB)
-        16 mei 2023, van 9.00-12.00 uur (IB)
-        16 mei 2023, van 13.30-16.30 uur (IB)
-        17 mei 2023, van 9.00-12.00 uur (IB)
-        17 mei 2023, van 13.30-16.30 uur (IB)

Om aan de behoefte vanuit het werkveld te voldoen, leggen we binnenkort nog meer scholingsmomenten vast. De uitnodiging en meer informatie zoals locatie, inschrijving en extra scholingsmomenten volgen z.s.m.

Van LDOS naar KindKans

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!