Erik Wissink

Niet schoolbaar? Wel leerbaar!

Column directeur-bestuurder Erik Wissink

Soms zijn kinderen – tijdelijk – niet volledig schoolbaar, maar dan zijn ze nog wel leerbaar! Deze kinderen moeten we vasthouden, en het juiste (onderwijs)perspectief bieden. In het prachtige oude klooster Willibrordhaeghe mocht ik diverse… meer

Ruud van Hertum

Interview: Ruud van Hertum

Lid Uitvoerend Bestuur – Aloysius Stichting

“De speerpunten uit het Ondersteuningsplan steunen wij echt. Maar wij kunnen het niet alleen, daarom wil ik iedereen binnen het netwerk aansporen en verbinden. Dat is nodig om te kunnen blijven ontwikkelen.” Na 12 mooie jaren in verschillende… meer

Projectgroep Taal

Samen aan de slag

Ontwikkelingen Projectgroep Taal

Het zijn roerige tijden. Ook binnen ons samenwerkingsverband zijn de effecten van de crisis zichtbaar waar kinderen, ouders, professionals en organisaties mee dealen. Het tekort aan gekwalificeerd personeel in o.a. onderwijs en zorg bemoeilijkt het… meer

Van LDOS naar KindKans

Van LDOS naar KindKans

Hét systeem voor ondersteuningsaanvragen

Dit jaar werken we aan de overgang van LDOS naar KindKans; hét systeem voor aanvragen van arrangementen, TLV’s, Kans!overleggen en het melden van thuiszitters. We maken deze overstap om de bureaucratie te minimaliseren en om snel, veilig en… meer

Privacyconvenant

Samen één privacyconvenant

Maak het niet te ingewikkeld

De afgelopen jaren is de samenwerking tussen SWV PO en VO van Helmond-Peelland steeds verder geïntensiveerd. Door deze goede onderlinge band, was het privacyconvenant samen opstellen misschien zelfs een hele logische stap. Beide hebben veelvuldig te… meer

Leernetwerk IncluZief

Bijeenkomst Leernetwerk IncluZief

Ben jij er weer bij?

Leernetwerk IncluZief organiseert vier keer per jaar een bijeenkomst. Deze wordt altijd goed bezocht! Enorm fijn om samen te sparren over leerlingen die net wat extra’s nodig hebben op het gebied van cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. Op… meer

Geschillencommissie

Uitspraak Klachtencommissie

Lees twee nieuwe cases

Als SWV Helmond-Peelland PO volgen we nauwgezet de uitspraken van de Landelijke Klachtencomissie Onderwijs (LKC). We willen leren van deze uitspraken en waar nodig onze scholen tijdig adviseren. In deze nieuwsbrief twee uitspraken van de LKC. Ter… meer

ONdersteuningsplan

Specificatiebijeenkomst

Met elkaar voor het kind

Op 1 mei 2022 is het nieuwe ondersteuningsplan ‘Met elkaar voor het kind’ definitief ingediend bij de Onderwijsinspectie. Om deze plannen verder vorm te geven organiseren we een Specificatiebijeenkomst op 24 november van 13.30 tot 16.30 uur,… meer

Hoogbegaafd de podcast

Hoogbegaafd de Podcast

Van Kristel van Eijk

Kristel van Eijk is een bekende presentatrice en radio DJ. Haar ervaringen met haar oudste zoon brachten een zoektocht teweeg naar 'Wat is hoogbegaafdheid?'. In de podcast spreekt ze met ouders, mensen uit de zorg, het onderwijs, de gemeente,… meer

Peer4Parents

Begeleiding van de emotionele ontwikkeling van je begaafde kind

Peers4Parents Experience

Het Peers4Parents Programma is een begeleide oudergespreksgroep met 7 tot 10 ouderparen van begaafde kinderen. In een ontspannen sfeer kom je in contact met andere ouders van begaafde kinderen waar je (h)erkenning vindt, ideeën en ervaringen… meer

Autisme Steunpunt

De weg naar behandeling en begeleiding voor ouders

Autisme Steunpunt

Thomas is een leerling waar je op school weinig last van hebt. Hij maakt zijn werk, maar stelt geen vragen in de klas. Hij kijkt veel naar buiten en staat in de pauzes alleen. Een paar keer per week is hij lang uit de klas en dan blijkt hij op het… meer

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!