Erik Wissink

Vragen van ouders & leermomenten

Colum directeur-bestuurder Erik Wissink

Tijdens een korte vakantie in Zeeland zat ik na te denken over de afgelopen periode. Het SWV is een relatief jonge organisatie (8 jaar) en ontwikkelt zich volop. Maar, ontwikkeling kan niet zonder leermomenten. Daarom neem ik jullie mee in wat… meer

Arie Boertjes

Interview Arie Boertjes

Schoolleider Vrijeschool Peelland

‘De maatschappij is constant in beweging en dus ook scholen en hun opvattingen. In die zin ben je als school nooit klaar met het vormgeven van passend onderwijs.’ Arie werd geboren in Den Haag, groeide op in Bergen op Zoom en verhuisde later naar… meer

Intergrale aanpak jonge kind

Op weg naar een integrale aanpak voor het jonge kind

Nieuwe ontwikkelingen

We constateren dat er door gemeenschappelijke inspanningen en het versterken van het aanbod, in totaal minder toelaatbaarheidsverklaringen zijn afgegeven. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Dit toont aan dat we als SWV samen met ketenpartners… meer

Gezocht - OPR-lid ouder Scholenkring Deurne

Gezocht: OPR-lid ouder

Scholenkring Deurne

‘Passend en steeds inclusiever onderwijs? Daar wil ik wel over meedenken!’ SWV Helmond-Peelland PO is als samenwerkend collectief verantwoordelijk voor het ondersteuningsaanbod in de regio. Onze doelstellingen en plannen worden weergegeven in het… meer

Geschillencommissie

Wat is de Geschillencommissie passend onderwijs?

Hoe verloopt het proces?

Een ouder kan een zaak indienen bij de Geschillencommissie passend onderwijs wanneer er een geschil is met de school over:  (weigering van) toelating van een leerling die extra ondersteuning nodig heeft; de verwijdering van een leerling;  de… meer

Autisme Steunpunt

Ik kan toch niet alles tegelijk!

Update van het Autisme Steunpunt

Alexandro is regelmatig boos in de klas en het duurt lang voordat hij weer tot rust komt en aan de slag gaat. Waar wordt hij boos van? Dat het zoveel is: luisteren, antwoord geven, naar het bord kijken, aantekeningen maken, de juiste boeken erbij… meer

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!