Martin Heeffer - bestuurder Emiliusschool Son

Interview van de maand

Martin Heeffer - bestuurder Emiliusschool Son

“Betrokkenheid bevordert het leren” Hoe herken en stimuleer je betrokkenheid bij kinderen? Volgens Martin Heeffer, sinds 1 juli de nieuwe bestuurder van de Emiliusschool in Son, is deze pedagogische basishouding noodzakelijk om leren bij kinderen… meer

Nieuwsbrief december - Erik

Column Erik Wissink

"Mooie en waardevolle bijeenkomsten geven ons bevestiging en richting"

Sinterklaas is weer voorbij. Hij is gisteren met zijn gevolg weer op de stoomboot naar Spanje gestapt. Veel scholen vierden het mooie Sinterklaasfeest in aangepaste vorm, bij een enkele werd het zelfs afgelast. De donkere dagen voor Kerst zijn… meer

Nieuwsbrief december - NPO

Open brief aan gemeenten

Vergroot ontwikkelkansen kinderen vanuit het NPO

Zoals eerder vermeld heeft de minister veel middelen beschikbaar gesteld in het kader van verminderen en voorkomen van achterstanden bij kinderen. De samenwerkingsverbanden primair onderwijs hebben geen middelen in deze ter beschikking gekregen. De… meer

Nieuwsbrief december - oudersteunpunt

Digitaal oudersteunpunt

Lancering website gepland begin 2022

In de nieuwsbrief van september is verteld dat we achter de schermen bezig zijn met het bouwen van een digitaal oudersteunpunt. Op deze website staan praktische vragen en antwoorden over onderwerpen waar ouders van (aanstaande) schoolgaande… meer

Nieuwsbrief december - vacature

Vacature

Gedragswetenschapper/orthopedagoog (0,6-0,8 FTE)

Het is SWV is ter tijdelijke uitbreiding van het team op zoek naar een gedragswetenschapper/orthopedagoog. Ben jij degene die kan meedenken over kwalitatief goed onderwijs en op diverse ondersteuningsniveaus een rol kan vervullen? Ben jij een… meer

Nieuwsbrief december - Razem

Versterken netwerk rondom Poolse gezinnen

Razem

In september 2020 trok Veilig Thuis Zuidoost-Brabant aan de bel: het aantal meldingen rondom Poolse gezinnen steeg schrikbarend; zo’n 30% van het totaal aantal meldingen betrof gezinnen van  Poolse komaf. Hierop heeft een aantal partijen de handen… meer

Nieuwsbrief december - AVG-privacy

AVG - Privacy

Hoe gaat SWV om met persoongegevens?

Binnen het SWV wordt dagelijks gewerkt met bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevensverwerking wordt in de AVG extra beschermd.  Als SWV dienen we bijvoorbeeld 3 jaar na een melding/besluit TLV/arrangement de medische gegevens en… meer

julius

Nieuws Juliusprojectgroep

Basiscursus handelingsgerichte diagnostiek afgerond

Afgelopen november hebben tien orthopedagogen/psychologen binnen ons samenwerkingsverband de basiscursus "handelingsgerichte diagnostiek bij hoogbegaafdheid en ASS of andere problematiek" met succes afgerond.    Labelen, op zoek gaan naar stempels… meer

Nieuwsbrief december - werkgroep

In een doorgaande leerlijn naar het PO

Nieuwe werkgroep

Op welke signalen moet je letten en hoe bespreek je dit samen met ouders wanneer je zorgen hebt over de ontwikkeling van een kind? Wat betekent dit voor het onderwijs als het kind 4 jaar wordt? Welke vaardigheden zijn belangrijk om aan te werken.… meer

SWV - autismesteunpunt

Nieuws van het Autisme Steunpunt

Webinar ‘Autisme en leren leren’op 13 december 2021

Hoe maak je een boekverslag? Hoe maak je een goede samenvatting van de lesstof van geschiedenis? Hoe weet je bij wiskunde welke afbeeldingen in het boek belangrijke informatie bevatten en welke afbeelding slechts ter versiering zijn? Voor een… meer

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!