Terug naar nieuwsbrief overzicht

Duurzaam Ouderschap in Helmond

Sam Sara

De missie

Hoe fijn zou het voor elk kind zijn om op te groeien met ouders die hun best doen om altijd een goede ouder te blijven, ook als het tussen hen niet zo goed gaat. Hoe fijn zou het zijn als ouders weten waar ze terecht kunnen voor hun kind(eren) en ook voor zichzelf als ze even hulp nodig hebben.

De Levgroep

Met bovenstaande missie in het achterhoofd is de Levgroep in opdracht van de gemeente Helmond de afgelopen maanden aan de slag gegaan met het werkplan Duurzaam Ouderschap in Helmond.

De Levgroep heeft het ambassadeurschap op zich genomen. Zij probeert verbindingen en draagvlak voor Duurzaam Ouderschap tussen organisaties, scholen en inwoners van Helmond te bewerkstelligen. Lia van Schaik en Marie-Louise Goossens zijn de twee projectcoördinatoren.

Een verslag van Lia en Marie-Louise over hun bevindingen tot nu toe

Denktanks

De denktanks voor jeugd, ouders en professionals vormen de basis van ons plan. Hier toetsen we onze ideeën, halen we nieuwe input en evalueren we acties die hebben plaatsgevonden. Emelie Bartelds vertegenwoordigt het onderwijs vanuit het SWV PO in de denktank voor professionals.

De denktank jeugd

In september is de denktank jeugd gestart. Er zijn op dit moment drie deelnemers van 11, 14 en 18 jaar. We zouden graag meer jeugd willen maar dit blijkt toch wat moeilijker te zijn dan gedacht. Om hierover in een groep te kunnen praten, is het belangrijk dat de jongere voldoende afstand heeft genomen van de echtscheiding van zijn of haar ouders. Al is de groep nog klein -we werken aan uitbreiding- , de ervaringen zijn positief. Kortom: wij zijn steeds op zoek naar kinderen die mee willen denken in de denktank jeugd. Aanmelden kan op duurzaamouderschap@levgroep.nl.

Conferentie 7 februari

Op 7 februari heeft de conferentie ‘Ja ik wil….voor altijd jouw ouder zijn’ plaatsgevonden. De 90 deelnemers kwamen vanuit verschillende organisaties: jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg, advocatuur, onderwijs en de denktank Ouders. In dit filmpje doet Tim zijn verhaal over de echtscheiding van zijn ouders.

Landingspagina

Tijdens de conferentie van 7 februari heeft wethouder Cathalijne Dortmans de website www.samsara-helmond.nl gelanceerd. Op deze site kunnen ouders, jeugd, netwerk en professionals terecht voor heel veel informatie in het geval van relatieproblemen en/of echtscheidingen.

Ervaringsgroepen op scholen

In het werkplan is een pilot opgenomen voor drie ervaringsgroepen op basisscholen. Er is gekozen voor basisscholen zodat de groepen zich op ongeveer dezelfde leeftijd richten. 

De keuze voor de scholen is gebaseerd op de belangstelling van een aantal scholen voor het onderwerp. Zo was er al langer contact met de Goede Herder en Mondomijn heeft zelf contact gezocht met ons of er een mogelijkheid was om een groep te starten. Omdat de Goede Herder een éénpitter is en Mondomijn bij Qliq hoort, zijn we nog op zoek naar een school binnen een ander bestuur die graag wil meewerken aan deze pilot.

De verschillende methodieken zijn gericht op kinderen van gescheiden ouders. De werkgroepen vinden plaats onder schooltijd en de werving loopt via de school. Na afloop van de groep vullen zowel leerkrachten als ouders een evaluatieformulier in. Met de ib’er van de school zal na 5 en 10 maanden contact zijn met de informatieve vraag of de deelnemende kinderen op dit gebied nog hulp nodig hebben gehad. Indien dit nog niet is gebeurd, ondersteunen we de school hoe ze de hulp kunnen bewerkstelligen.

Aan de hand van de ervaringen van ouders, kinderen én scholen zullen we aan het einde van de projectperiode een advies uitbrengen over de inzet van deze groepen.

Voorlichting aan schoolteams

Om schoolteams wat meer toe te rusten om signalen van kinderen en hun ouders op het gebied van echtscheiding te herkennen en hiermee om te gaan, komen er in het najaar van 2019 3 voorlichtingen op scholen in Helmond. In het voorjaar 2019 wordt ‘een train de trainer’ gegeven in samenwerking met RAK Eindhoven
Heb je belangstelling voor een van de voorlichtingen of wil je er meer van weten? Neem dan contact op met duurzaamouderschap@levgroep.nl.

Wethouder Dortmans lanceert de website SamSara-Helmond

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!