Kans!overleg

Kans!overleg

Route en administratieve verwerking via LDOS

Vanaf dit schooljaar zijn we gestart met het Kans!overleg. In deze nieuwsbrief willen we extra aandacht schenken aan de route, het invullen van het aanvraagformulier en het vervolgtraject rondom het Kans!overleg. Hieronder de te volgen route voor… meer

Erik Wissink

Column Erik Wissink

NPO: verdere impulsen op de weg naar kansen voor alle kinderen.

Optimistisch blijven in deze tijd is soms lastig. De horizon waarop we weer naar een redelijk normale samenleving kunnen gaan, lijkt steeds verder op te schuiven. Het vaccineren komt nog moeizaam op gang en regelmatig worden klassen in verband met… meer

TLV Aanvraag

TLV-aanvraag

Aanpassing procedure afgifte termijn TLV

SWV Helmond Peelland PO is het beleid rondom de TLV aanvragen aan het herzien. Daarop vooruitlopend worden de volgende termijnen gehanteerd bij de afgifte van een TLV: Een TLV SO wordt afgegeven voor het lopende schooljaar en het daaropvolgende… meer

Privacy

AVG wetgeving

Gegevens verstrekken aan het samenwerkingsverband

We ontvangen regelmatig de vraag welke gegevens je aan het SWV mag verstrekken in relatie tot de AVG wetgeving. Het antwoord hierop is dat het SWV bepaalde gegevens mag verwerken om een doel te bereiken. Dit staat beschreven in de wet. Art. 18a… meer

OPR

OPR-nieuws

Meedenken en meedoen

De OPR van Samenwerkingsverband (SWV) Helmond-Peelland PO is een groep van enthousiaste mensen die samen de medezeggenschapsraad vormen van het samenwerkingsverband. De OPR bestaat op het moment uit 8 personeelsleden en 10 ouders. Bij een volle… meer

De Berkenschutse 

Een langdurige ziekte heb je niet alleen!

Rugzak voor langdurig zieke kinderen

In ieder samenwerkingsverband Passend onderwijs komen (acuut) somatisch zieke leerlingen voor. Met invoering van ‘de rugzak’ is de Berkenschutse, een onderwijsexpertisecentrum voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Heeze, in 2003 gestart… meer

Leerlingen

Nieuws vanuit POSVO

Samen bouwen aan een “Pedagogische brug”

Recent is het POSVO in een extra vergadering bijeen geweest. In deze vergadering hebben we met elkaar gesproken over het verruimen van de aanmeldperiode voor ouders en kinderen bij het VO. We constateren dat het goed is geweest dat scholen in een … meer

Meisje met Autisme

Aandacht voor meisjes met autisme

Lees- en kijktip

Er is momenteel veel aandacht voor meisjes en vrouwen met autisme. Vaak worden zij pas laat herkend. Meisjes met autisme camoufleren en compenseren in hun gedrag, waardoor ze amper opvallen. Tussen leeftijdgenootjes voelen ze zich vaak anders en… meer

Webinar

Webinar ‘Autisme en Passend Onderwijs’ 19 mei 2021

Noteer in de agenda!

Op woensdag 19 mei 2021 van 19:30 tot 21:00 uur organiseert het SWV een webinar voor ouders van leerlingen met (het vermoeden van) autisme.  Het thema van de Webinar is ‘Autisme en Passend Onderwijs’. In het webinar komen onder andere de volgende… meer

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!