Terug naar nieuwsbrief overzicht

Een langdurige ziekte heb je niet alleen!

Wat werkt wel?

Een langdurig zieke leerling op school? De onderwijskundig begeleiders van de Berkenschutse denken graag met je mee.

Bij passend onderwijs komen in ieder samenwerkingsverband (acuut) somatisch zieke leerlingen voor. Met invoering van ‘de rugzak’ is de Berkenschutse, een onderwijsexpertisecentrum voor speciaal (voortgezet) onderwijs in Heeze, in 2003 gestart met de ambulante begeleiding van langdurig zieke kinderen (LZK). Deze ondersteuning wordt uitsluitend regionaal uitgevoerd in de omgeving De Kempen, regio Eindhoven en Helmond/Peelland.

Specialisatie LZK-leerlingen
De dienst ambulante onderwijskundige begeleiding van De Berkenschutse is onder andere gespecialiseerd in het begeleiden van LZK-leerlingen. De focus ligt hierbij op de ondersteuning van problemen in het schoolse functioneren en/of de sociaal emotionele ontwikkeling, die zijn ontstaan ten gevolge van een somatische aandoening of een neurologisch ziektebeeld. Om aan te geven in welke grote gebieden deze zich bevinden hieronder een overzicht:

  • Neurologisch
  • Stofwisselingsziekten
  • Huidaandoeningen
  • Spierziekte en gewrichtsaandoeningen
  • Hart- en vaatziekten
  • Longaandoeningen
  • Zintuiglijke aandoeningen

Voor een leerling met een chronische ziekte zijn er drie variabelen die de invloed van de ziekte op de (leer)ontwikkeling bepalen:

  • Ziekte
  • Leerling
  • Context

Wat kan er wel?
Bij een langdurig ziek kind is het belangrijk zoveel mogelijk continuïteit te realiseren in de educatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. De zieke leerling kan vaak minder leerervaringen opdoen of wordt hierin vaker belemmerd in vergelijking met gezonde kinderen. We moeten zoeken naar een (nieuwe) balans om het onderwijs voor deze leerling op een goede manier passend te maken. Uitgangspunt hierbij is het denken in mogelijkheden: wat kan er wel voor deze leerling? 

Chronisch optimisme
Met andere woorden vraagt chronisch ziekzijn om chronisch optimisme van de omgeving. Een ambulant onderwijskundig begeleider van de Berkenschutse denkt mee over hoe de langdurig zieke leerling zo zelfstandig mogelijk kan functioneren op school met een zo groot mogelijk gevoel van competentie en autonomie. Dit vraagt om maatwerk waarbij de hulpvraag en een doelgerichte aanpak centraal staan. 

Heb je een onderwijs-gerelateerde vraag over een langdurig zieke leerling (in de regio De Kempen, Eindhoven of Helmond) weet dan dat je de ambulant onderwijskundige begeleiders van de Berkenschutse rechtstreeks kunt benaderen. Je kunt een leerling zelf aanmelden via de site www.berkenschutse.nl.

De Berkenschutse

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!