Terug naar nieuwsbrief overzicht

Uitspraken Klachtencommissie

Lees twee nieuwe cases

Als SWV Helmond-Peelland PO volgen we nauwgezet de uitspraken van de Landelijke Klachtencomissie Onderwijs (LKC). We willen leren van deze uitspraken en waar nodig onze scholen tijdig adviseren. In deze nieuwsbrief twee uitspraken van de LKC. Ter lering én advisering.

Klacht één:
Geschil over verwijdering: verzoek gegrond. De school mocht de leerling niet verwijderen, omdat de ondersteuningsbehoefte van de leerling onvoldoende is onderzocht.


Situatie
Een leerling heeft een ondersteuningsbehoefte zo vermoedt de school. De school wil daarover in overleg en ondersteuning inzetten. De ouders stemmen daar niet meteen mee in. De school zegt vervolgens de leerling te zullen verwijderen. Daarna werken ouders mee. De school besluit de leerling alsnog te verwijderen vanwege het gedrag van de leerling, de veiligheid van het personeel en het ontbreken van samenwerking met ouders.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De leerling heeft ondersteuning nodig op sociaal-emotioneel gebied. Aanvankelijk ontbrak toestemming van ouders om dit nader te onderzoeken en de benodigde ondersteuning in te zetten. Weliswaar hebben ouders laat en schoorvoetend alsnog ingestemd met onderzoek en ondersteuning van hun zoon, van een onveilige situatie is niet gebleken. Verder is geen school gevonden die de leerling wil aannemen. Er is geen onderwijs geboden in de periode dat de leerling thuis zit. De Commissie adviseert verweerder de leerling niet langer onderwijs te onthouden en de actuele ondersteuningsbehoefte nader te onderzoeken. Verzoekers moeten ditmaal wel constructief en tijdig meewerken.

 

Klacht twee:
Geschil over verwijdering van drie leerlingen. Het verzoek is niet-ontvankelijk omdat geen sprake is van verwijdering of een voornemen daartoe. 

Situatie
Drie leerlingen uit één gezin hebben een fysieke aandoening. In de maanden november tot en met maart krijgen de leerlingen vanwege de aandoening online onderwijs van de school. In de maanden april tot en met oktober gaan zij fysiek naar school. De school stuurt verzoekster in april een brief dat de leerlingen op school worden verwacht en dat online onderwijs wordt stopgezet. Verzoekster stelt dat de brief een besluit tot (een voorgenomen) verwijdering is.

Advies van de Commissie
Het verzoek is niet-ontvankelijk.

Toelichting
De leerlingen zijn welkom op de school en ontvangen onderwijs. De school wijst verzoekster erop dat de leerlingen vanaf april fysiek op school worden verwacht omdat het schoolverzuim onvoldoende door haar wordt gemotiveerd. Dit is een mededeling en geen verwijdering dan wel een voornemen daartoe. De Commissie kan daarom het geschil niet inhoudelijk behandelen.

 

Geschillencommissie

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!