SWV Logo

Interview van de maand

SAAM* naar inclusiever onderwijs

Inclusiever onderwijs: het is niet de vraag of maar eerder hoe we dit gaan realiseren. Dat stelt Fiona Looman, Beleidsmedewerker Onderwijs bij SAAM*. Binnen SAAM* werken 26 scholen in 5 clusters samen in de geografische driehoek Oss - Uden -… meer

Erik Wissink

Column Erik Wissink

“Ik ben ook gewoon een kind dat wil spelen”

Dinsdag 13 en woensdag 14 april stonden in het teken van het Julius-webinar. Beide dagen mocht ik de webinars namens het SWV openen. In de opening werd een korte film vertoond die is gemaakt door Irma van den Berg van OBSH. Een aantal kinderen van… meer

tijdpad po-vo

Tijdpad PO-VO schooljaar 2021-2022 bekend

Bekijk het nieuwe schema

Het tijdpad PO-VO voor leerlingen binnen ons SWV die eind schooljaar 2021/2022 de overstap naar het VO gaan maken, is door POSVO vastgesteld. Hier vind je het volledige tijdpad.

TLV

Wijziging in TLV aanvraag

SO-categorie Midden en Hoog

Uit evaluaties is gebleken dat de TLV aanvraag voor een SBO- en SO-school verbeterd kan worden. Hierbij gaat het met name om de verantwoording van de hogere inzet van middelen en het specifieke onderscheid tussen onderwijs en zorg. De aanpassing… meer

julius

Juliusprojectgroep

Terugblik webinar en vervolg

  We kijken met veel plezier terug op de succesvolle online studiebijeenkomsten van 13 en 14 april jl. rondom hoogbegaafdheid en dubbel bijzondere leerlingen. Bij deze twee momenten waren ruim 150 deelnemers online. Het belang van maatwerk en het… meer

LWOE

Nieuws van De Berkenschutse / LWOE

Met epilepsie vallen er gaten in je leven

Leerlingen met epilepsie zijn een zeer specifieke doelgroep binnen het onderwijs. Deze leerlingen vragen extra zorg en aandacht vanwege de verschillende verschijningsvormen van epilepsie, het grillige karakter, de mogelijke invloed van de epilepsie… meer

handreiking AVG

Goede informatieoverdracht

tussen kinderopvang en basisonderwijs

  Een goede informatieoverdracht tussen kinderopvang en basisonderwijs is belangrijk. Deze draagt namelijk bij aan de kwaliteit van de doorlopende ontwikkellijn van kinderen. Uit onderzoek kwam naar voren dat er bij scholen en… meer

logo autismesteunpunt

Nieuws van het Autisme Steunpunt

Scholing autisme met meerdere scholen samen

  In de regio Zuidoost-Brabant zijn, meer dan het landelijk gemiddelde, leerlingen met de diagnose autismespectrumstoornis. Dat betekent dat iedere leerkracht in de loop der jaren minstens één leerling met autisme in de klas krijgt. Ook weten we… meer

Logo SWV

Specialistenoverleg

Samen opgaan, samen leren en samen ontwikkelen

In het schooljaar 2020-2021 is het SWV gestart met het specialistenoverleg. Het specialistenoverleg bestaat uit afgevaardigden van de schoolbesturen van het SWV die zich binnen het schoolbestuur bezighouden met passend onderwijs. Inmiddels hebben er… meer

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!