Erik Wissink

Veel om dankbaar voor te zijn – maar ook verdwalen bij ASML

Column: Directeur-bestuurder Erik Wissink

Het is bijna zover, dan is er weer een jaar voorbij. Voor mij persoonlijk een bewogen jaar, maar ook voor het SWV een jaar met heel veel ontwikkelingen. Persoonlijk stond voor mij het voorjaar in het teken van de procedure die heeft geleid tot mijn… meer

doorstromen regulier onderwijs

Gouden momenten moet je delen…

Droomstroom van SO naar regulier onderwijs is mogelijk!

Denken in mogelijkheden. Een goede afstemming met de reguliere school en begeleiding vanuit SWV Helmond-Peelland PO maakte het voor Mohamed mogelijk de overstap te maken van SO Antoon van Dijkschool naar basisschool De Goede Herder. Binnen het… meer

Themamiddag Julius

Signaleren van leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid met behulp van enIQma

Themamiddag Julius: 18 januari 2023

We hebben ze allemaal in onze groep, maar hoe herken je de leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid? Hoe kijk je naar gedrag en wat zegt dat gedrag over deze leerling? In deze workshop gaan we praktisch aan de slag: we brengen jouw groep in… meer

Projectgroep Taal

Projectgroep Taal: de stand van zaken

Ontwikkelingen Projectgroep Taal

Met het project Taal kijken we graag vooruit naar wat 2023 ons gaat brengen. Voor we dat gaan doen, blikken we eerst terug naar de ontwikkelingen in 2022. Van aanleiding naar aanpakken In het eerste kwartaal van 2022 stelden we vast dat er een… meer

Linda Morssinkhif

Leergang Passend Onderwijs

Steunpunt Passend Onderwijs

“Het organiseren van passend onderwijs blijkt in de praktijk een hele pittige opgave”, aldus Linda Morssinkhof in een interview in Kader. Als schoolleider beland je al snel in een jungle van regels en instanties. Dat moet toch echt een stuk… meer

Klachtencommissie

Uitspraak klachtencommissie

Lees de nieuwste case

Als SWV Helmond-Peelland PO volgen we nauwgezet de uitspraken van de Landelijke Klachtencomissie Onderwijs (LKC). We willen leren van deze uitspraken en waar nodig onze scholen tijdig adviseren. In deze nieuwsbrief één uitspraak van de LKC. Ter… meer

Autisme Steunpunt

Een leerling die ‘niets op papier krijgt’?

Update Autisme Steunpunt

Een leerling die ‘niets op papier krijgt’? Een vierdejaars leerling op de Jenaplanschool de Pandelaar in Gemert lijkt maar niet aan het werk te komen. De leerling doet alle activiteiten mee. Hij is slim genoeg, maar ‘krijgt niets op papier’. Het SWV… meer

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!