Terug naar nieuwsbrief overzicht

Een leerling die ‘niets op papier krijgt’?

Update Autisme Steunpunt

Een leerling die ‘niets op papier krijgt’?
Een vierdejaars leerling op de Jenaplanschool de Pandelaar in Gemert lijkt maar niet aan het werk te komen. De leerling doet alle activiteiten mee. Hij is slim genoeg, maar ‘krijgt niets op papier’. Het SWV kende een licht arrangement toe, waarmee school het SSOE kon inschakelen om de onderwijsbehoeften van de leerling duidelijk te krijgen. Omdat het gaat om een leerling met vermoeden van autisme, verzorgt Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant het arrangement.

Leerkracht T. gunt het deze leerling met heel zijn hart, dat die mee kan doen aan alle kringen, groepsactiviteiten en vieringen: een Jenaplan-leerkracht in hart en nieren! Maar de adviezen uit de consultatie vragen om een andere begeleidingsstijl. Hoewel de eigen behoeftes van leerkracht T. anders zijn en hij het echt lastig vindt, gaat hij er wél mee aan de slag. 

Bij een volgend observatiemoment, heeft de leerling een eigen werkhoekje voor de rekenles en mag hij de kring op afstand volgen. De beschikbare tijd voor de rekenopdrachten wordt ingesteld op een wekkertje. En als de opdracht klaar is mag hij naar leerkracht T. gaan voor feedback en een nieuwe opdracht. Na de eerste opdracht en feedback, loopt de leerling breed huppelend en met een grote lach op zijn gezicht. Zijn rekentaak is in delen gehakt, hij krijgt directe feedback en weet wanneer hij klaar moet zijn. Maakt de leerling nu alle opdrachten foutloos? Nee, dat nog niet.

Maar hoe mooi is het dat leerkracht T. zijn eigen behoeften parkeert om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van deze leerling? Een leerkracht om trots op te zijn!

 

Avondbijeenkomst Autisme en Executieve functies
Wil jij weten hoe je de executieve functies van kinderen kunt versterken? Kom dan op 6 maart 2023 naar onze avondbijeenkomst over Autisme & Executieve Functies.

Veel kinderen hebben moeite met plannen, organiseren, beginnen en stoppen van taken. Ze krijgen hun werk niet op orde, of kunnen zich niet beheersen als ze boos worden. Dit kan wijzen op problemen in de executieve functies. Tijdens de bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat zijn executieve functies?
  • Hoe onderzoek je ze?
  • Hoe ga je er dan mee om thuis en op school?
  • Hoe ondersteun je het kind om hierin te leren?

 

Praktische informatie

  • 6 maart 2023
  • 19.30 – 21.00 uur
  • MBS Eindhoven
  • Venetiëstraat 43

Ouders, begeleiders en leerkrachten: jullie zijn van harte welkom. Schrijf je in via onze site.

Rest ons nog iedereen mooie feestdagen en een gelukkig 2023 te wensen!

 

Team Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant

www.autismesteunpunt.nl

info@autismesteunpunt.nl / 088 – 2140102

 

Je kunt jezelf op onze homepage meteen aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief!

Autisme Steunpunt

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!