Terug naar nieuwsbrief overzicht

Gouden momenten moet je delen…

Droomstroom van SO naar regulier onderwijs is mogelijk!

Denken in mogelijkheden. Een goede afstemming met de reguliere school en begeleiding vanuit SWV Helmond-Peelland PO maakte het voor Mohamed mogelijk de overstap te maken van SO Antoon van Dijkschool naar basisschool De Goede Herder. Binnen het Speciaal Onderwijs wordt elk half jaar gekeken of de vorm van onderwijs voor een leerling passend is. Doorstroom naar SBO of regulier onderwijs is mogelijk; dat bewijst Mohamed uit Helmond. 

Mohamed startte in 2018 op de Antoon van Dijkschool vanuit KDC Binderen. Hij had extra ondersteuning nodig in het leren leren en in het ontwikkelen van zijn sociaal emotionele vaardigheden. Na een jaar in een intensieve ondersteuningsgroep van 9 leerlingen, stroomde hij door naar een reguliere SO-groep van 15 leerlingen, waarin extra aandacht was voor structuur en planning. Mohamed is heel leergierig en dankzij de geboden intensieve ondersteuning liet hij een dermate mooie ontwikkeling zien op de leerlijnen, dat wij ons afvroegen of de Antoon van Dijkschool (ZML) nog wel de best passende onderwijsplek was voor Mohamed. In gesprek met de leerkracht, ouders, het samenwerkingsverband en het zorgteam van de Antoon van Dijkschool keken we naar de mogelijkheden. De wens van zijn ouders was dat Mohamed naar de school in de wijk zou gaan, omdat zijn vrienden uit de buurt daar ook naar toe gingen. 

Ik heb contact opgenomen met de intern begeleider van BS De Goede Herder, Wencke van de Westerlo, om de mogelijkheden te bespreken. De Goede Herder was positief en wilde graag onderzoeken of een mogelijke overstap haalbaar zou zijn. Nadat Mohamed een aantal dagen heeft meegedraaid, is besloten hem met ingang van schooljaar ’22-’23 te laten starten op De Goede Herder middels een symbiose-overeenkomst. Dit houdt in dat Mohamed ingeschreven bleef op de Antoon van Dijkschool, maar als gast-leerling onderwijs kan volgen op De Goede Herder. Vanuit mijn functie als intern begeleider heb ik de school ondersteund in deze periode door te observeren in de groep en regelmatig evaluatiegesprekken te voeren met de leerkracht, intern begeleider en ouders.

Inmiddels zijn we drie maanden verder en zijn we tijdens het laatste evaluatiemoment tot de conclusie gekomen dat BS De Goede Herder de best passende school is voor Mohamed en dat hij kan worden uitgeschreven op de Antoon van Dijkschool! Mohamed, bedankt dat we jou hebben mogen laten groeien! We wensen jou en je ouders alle geluk voor de toekomst!

Janine Rops-van de Broek
Intern begeleider Antoon van Dijkschool

doorstromen regulier onderwijs

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!