Terug naar nieuwsbrief overzicht

Uitspraak klachtencommissie

Lees de nieuwste case

Als SWV Helmond-Peelland PO volgen we nauwgezet de uitspraken van de Landelijke Klachtencomissie Onderwijs (LKC). We willen leren van deze uitspraken en waar nodig onze scholen tijdig adviseren. In deze nieuwsbrief één uitspraak van de LKC. Ter lering én advisering. 

Klacht:
Geschil over weigering toelating: verzoek gegrond. De school van aanmelding moet onderzoeken of de leerling extra ondersteuning nodig heeft en of de school die kan bieden.

Situatie
Een leerling volgt onderwijs in groep 5 op een Kindcentrum. De leerling is bekend met diabetes. Verzoekster heeft de leerling aangemeld bij een andere basisschool, omdat zij het niet eens is met de wijze waarop de huidige school haar dochter behandelt. De school van aanmelding meldt geen plek te hebben omdat het maximale aantal zorgleerlingen in groep 5 reeds is bereikt. Verzoekster dient daarop een geschil in bij de Commissie.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De motivatie van de school om de leerling niet tot de school toe te laten, omdat het maximaal aantal zorgleerlingen is bereikt, verhoudt zich niet met de doelstelling van passend onderwijs. De mogelijkheden van de leerling moeten het uitgangspunt van begeleiding zijn. De school van aanmelding moet dit onderzoeken. Daarna moet de school van aanmelding duidelijk maken waarom zij wel of niet, gelet op de ondersteuningsbehoefte van de leerling, de benodigde begeleiding aan de leerling kan bieden. Hierbij moet de school ook verwijzen naar het schoolondersteuningsprofiel.

 

Klachtencommissie

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!