Terug naar nieuwsbrief overzicht

Veel om dankbaar voor te zijn – maar ook verdwalen bij ASML

Column: Directeur-bestuurder Erik Wissink

Het is bijna zover, dan is er weer een jaar voorbij. Voor mij persoonlijk een bewogen jaar, maar ook voor het SWV een jaar met heel veel ontwikkelingen.

Persoonlijk stond voor mij het voorjaar in het teken van de procedure die heeft geleid tot mijn benoeming tot directeur bestuurder. Ik ben nog steeds ontzettend trots op het feit dat ik binnen dit SWV vanuit een nieuwe verantwoordelijkheid verder mag werken aan onze gezamenlijke visie: samen met de betrokken partners het onderwijs nog kansrijker maken voor kinderen in onze regio. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat we werken vanuit een plan en een visie.

Dat gaat over het tweede belangrijke moment dat voor de zomer zijn beslag kreeg. Na een gezamenlijk proces met ketenpartners, specialisten passend onderwijs en de schoolbesturen hebben we een mooi en ambitieus ondersteuningsplan vastgesteld. We zijn nu met volle kracht, energie en ambitie aan het werken aan de doelen vanuit dit nieuwe plan: “Met elkaar voor het kind”.

Wanneer ik kijk naar wat er de afgelopen periode allemaal al is gerealiseerd ben ik dankbaar voor de gezamenlijke inzet om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Er zijn dan natuurlijk een paar hoofdpunten te noemen, zoals:       

  • De nieuwe ondersteuningsroute.
  • De veelbelovende start van de scholenkringen.
  • De positionering van het specialistenoverleg.
  • De definiëring van het niveau van de basisondersteuning welke we in januari 2023 willen vaststellen.
  • Het proces dat gaat leiden tot een aanvraag experimenteerregeling. (Zie bericht uit het Eindhovens Dagblad.

Kortom genoeg om op terug te kijken en trots te zijn op de inzet en de samenwerking met onze partners om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Daarnaast wil ik ook iets aangeven over recente ontwikkelingen.

Verdwalen bij ASML
We hebben met omringende samenwerkingsverbanden, gemeente Eindhoven en SSOE de relatie tussen het feit dat we in een mooie uitdagende Brainport regio leven en de toenemende druk op onze voorzieningen onderzocht. De resultaten vanuit dit onderzoek wijzen op een betekenisvol verband; reden genoeg om met elkaar het gesprek aan te gaan en te kijken naar de gezamenlijke uitdaging tussen Brainport en passend onderwijs.

Recent spraken we hierover bij ASML met leden van de ASML Foundation en community engagement. Ondanks een eerder bezoek aan ASML, was ik wederom onder de indruk van de grootte van het bedrijf. Mijn afspraak was op vrijdagmiddag en toch moest ik mijn auto parkeren op het einde van de parkeergarage. Toen ik daar naar buiten liep vroeg ik aan een passerende medewerker waar gebouw 8 precies was. Hij antwoordde in het Engels dat ik nog een flinke wandeling moest maken. Na flink zoeken schoof ik pas een kwartier later aan voor het eerste gesprek…

Gelukkig was het geen dwalen in het eerste gesprek en kordaat zijn er verschillende vervolgafspraken gemaakt. In alles blijkt dat we gezamenlijk willen gaan optrekken in het belang van kinderen. Weer een mooi voorbeeld van ‘Met elkaar voor het kind’.

Een jaar gaat snel voorbij. Zoals mijn opa altijd zei; “Het leven is als een kinderhemd, kort en bescheten”. Laten we van ieder moment genieten en ik wil iedereen betrokken bij het SWV fantastische dagen wensen en voor straks weer een prachtig nieuw jaar.

 

Erik Wissink
Directeur-bestuurder

 

Erik Wissink

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!