Lieke van de Ven

Lieke van de Ven - Directeur-bestuurder OBSH

“Wat wij voor deze kinderen kunnen betekenen vind ik echt heel waardevol.”

Lieke van de Ven is op 1 februari jl. gestart als directeur-bestuurder van Stichting Openbare Basisscholen Helmond (OBSH). Duidelijk is dat Lieke geen geijkte onderwijsroute heeft doorlopen tijdens haar carrière. Toch was het onderwijs een hele… meer

Column Erik

Column Erik Wissink

Met elkaar voor het kind

De titel van deze column is inderdaad ook de titel van het nieuwe ondersteuningsplan. En daar zijn we trots op! Inmiddels is versie 6 gereed en durven we te stellen dat deze versie definitief is. We zijn het besluitvormende traject met veel… meer

De Impulsklas gaat van start

De Impulsklas gaat van start!

Geduld wordt beloond

Twee jaar geleden stonden we in de startblokken met de Impulsklas, maar corona gooide roet in het eten. Deze klas is gericht op leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben omdat ze vastlopen op het gebied van werkhouding, gedrag en sociaal-… meer

Helderheid rond passend onderwijs

Handreiking voor leraren van het basisonderwijs

Helderheid rond passend onderwijs

Deze handreiking voor leraren in het basisonderwijs beschrijft wat nodig is om passend onderwijs en ondersteuning te bieden aan leerlingen.  Het ministerie van OCW heeft samen met leraren en intern begeleiders alle vragen en onduidelijkheden rond… meer

Benoeming Erik Wissink

Benoeming Directeur-Bestuurder

Een bestuurlijke herstructurering binnen het SWV Helmond-Peelland PO

Met de komst van een nieuw ondersteuningsplan, is ook gekeken naar het stafbureau en de functies binnen samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO. Nieuwe inzichten over de besturing en het onafhankelijk toezicht daarop hebben geleid tot een… meer

OPR

Nieuws vanuit de OPR

Ondersteuningsplan & themabijeenkomsten

Ondersteuningsplan 2022-2026 De laatste OPR-bijeenkomsten stonden in het teken van het Ondersteuningsplan 2022-2026: Met elkaar voor het kind. Met elkaar geldt zeker voor dit ondersteuningsplan: we hebben samen de input voor het plan geleverd en… meer

Autisme Steunpunt

Nieuws van het Autisme Steunpunt

Lezing 13 juni 2022: Autisme en prikkelverwerking

Een leerling die handen voor zijn oren houdt als er gezongen wordt voor een jarige job. Een leerling die helemaal van slag is als hij bij de gym een andere korte broek aan moet. Een leerling die letterlijk alles hoort wat alle kinderen in de klas… meer

Geschillencommissie

Uitspraak Geschillencommissie

Lees de nieuwe cases

Als SWV Helmond-Peelland PO volgen we nauwgezet de uitspraken van de Onderwijsgeschillencommissie. We willen leren van deze uitspraken en waar nodig onze scholen tijdig adviseren. In deze nieuwsbrief één uitspraak van de Onderwijsgeschillencommissie… meer

Blog Epilepsie

Epilepsie en de mogelijke gevolgen

Blog Onderwijs & Epilepsie

Één op de 150 mensen krijgt de diagnose epilepsie. Een epileptische aanval is niet locatie- en tijdsgebonden en kan zich dus op elk moment van de dag op een willekeurige plaats voordoen. Ook op school! Wanneer je hierbij bedenkt dat epilepsie vooral… meer

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!