Jos Gerards

Interview van de maand

Jos Gerards – interim bestuurder SWV

Sinds 1 juni 2021 is Jos Gerards in functie als nieuwe interim bestuurder bij SWV Helmond-Peelland PO. In het interview van deze maand stellen wij Jos Gerards aan jullie voor. Wie is hij en wat is zijn opdracht binnen het SWV? Wie is Jos Gerards?… meer

Erik Wissink

Column Erik Wissink

We bruisen van de energie en ambitie binnen het SWV

En dan zijn we aan het einde van het schooljaar gekomen. Wat een jaar is het geweest… We hebben meerdere ‘lockdowns’ gehad en ondertussen heeft iedereen zijn uiterste best gedaan om het beste te bieden voor alle kinderen. Gelukkig kunnen we de… meer

Gebiedskaart SWV-Geel

Nieuwe structuur SWV

Wat gaat er veranderen?

De structuur van het SWV Helmond Peelland PO gaat veranderen. In dit artikel lees je meer over het hoe en waarom. SWV Helmond Peelland PO is een vereniging. De leden van deze vereniging zijn de 22 schoolbesturen uit dit SWV. Deze vormen gezamenlijk… meer

Aanpassingen in arrangementen

Aanpassingen in arrangementen

vanaf schooljaar 2021-2022

Afgelopen jaar zijn we met het Kans!overleg gaan werken en hebben we arrangementen ontwikkeld om de kansen van kinderen in het (huidige) onderwijs te vergroten. En waar ontwikkeld wordt, zie je ook wat er wel werkt en wat niet of waar het… meer

Specificatiebijeenkomst 23 juni

Terugblik Specificatiebijeenkomst

23 juni

Samen toewerken naar inclusiever onderwijs; dat was het uitgangspunt van de specificatiebijeenkomst op 23 juni jl. We kijken terug op een bruisende middag. Eindelijk was het weer mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten. Samen met vertegenwoordigers… meer

kansoverleg

Kans!overleg

Overzicht data schooljaar 2021-2022

Het Kans!overleg binnen het SWV heeft sinds de introductie dit schooljaar zijn toegevoegde waarde bewezen. Het Kans!overleg is bedoeld om leerlingen in hun eigen vertrouwde omgeving kansen te bieden. Door de inzet van arrangementen en de … meer

Digitale registratie thuiszitters

Digitale registratie thuiszitters

Handleiding melden in LDOS

De registratie van thuiszitters gaan we voortaan digitaal vastleggen in LDOS. De voor ons bekende personen van de besturen voor het melden van thuiszitters hebben hierover afgelopen maand een mail ontvangen met de vraag om de thuiszitters in LDOS te… meer

Roos en begeleider

IncluZief arrangement in de praktijk

Steeds meer leerlingen, thuisnabij onderwijs!

De overheid streeft ernaar dat steeds meer kinderen met een beperking dicht bij huis naar een reguliere school kunnen. Het IncluZief arrangement is een initiatief van het SWV Helmond Peelland PO om deze doelstelling te verwezenlijken. Het… meer

Impuls Online

Eén jaar Impuls Online

Oplossingsgerichte online coaching

Na het ingaan van de eerste Corona-maatregelen en het sluiten van de scholen in 2020, zochten we naar mogelijkheden voor kinderen en ouders om online ondersteuning te krijgen. We gingen daarom van start met Impuls Online: een vorm van online… meer

Infographic

Jaarverslag 2020

Terugblik

In juni is het jaarverslag 2020 gepubliceerd. Het jaarverslag geeft inzicht in de totale organisatie van het SWV. Wat waren de doelstellingen? Wat hebben we bereikt en wat zijn de ontwikkelingen? Er is veel werk verzet binnen ons… meer

Interview Erik en Patty

PO magazine interview

met Erik Wissink en Patty Proenings

In het juni nummer van PO magazine staat SWV Helmond-Peelland PO in de picture. Directeur Erik Wissink en beleidsmedewerker Patty Proenings vertellen in dit artikel over het SWV, het Kans!overleg en het Juliusproject.   Lees hier het volledige… meer

Autisme Steunpunt

Aanbod Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant

schooljaar 2020-2021

We mogen weer live! Wij hebben jullie gemist en zijn blij dat we vanaf september weer ons aanbod op locatie mogen aanbieden. Ben jij erbij? We bieden vele lezingen, workshops, trainingen en studiedagen aan. Enkelen zijn alleen voor professionals… meer

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!