Erik dirigent

Dirigeren en een grondtoon als basis

Column directeur-bestuurder Erik Wissink

Recent had ik een geweldige ervaring die voor andere aanwezigen zeer hilarisch was. Mieke ten Have organiseerde voor het jubileum van haar organisatie een masterclass leidinggeven, geleid door dirigent Johan van den Beucken in samenspel met harmonie… meer

Karlijn Vermeltfoort

Interview: Karlijn Vermeltfoort

Beleidsuitvoerder Jeugd en Onderwijs

‘Ik hoop dat we over vijf jaar terugkijken op een succes waarmee we ook landelijk iets kunnen verbeteren.’   Karlijn Vermeltfoort werkt sinds anderhalf jaar als beleidsuitvoerder Jeugd en Onderwijs bij de gemeente Deurne. Haar focus ligt op het… meer

Dubbelbijzonder in het onderwijs

Uitnodiging: Dubbel bijzonder in het onderwijs

Workshop Julius Projectgroep

Elk kind heeft zijn eigen onderwijsbehoefte. Soms heeft een leerling naast dat er sprake is van hoogbegaafdheid nog een diagnose. Er is bijvoorbeeld naast hoogbegaafdheid ook sprake van autisme. We spreken dan van ‘dubbelbijzonder’. Dat vraagt meer… meer

Verslag Julius

Verslag themamiddag Julius 18-1-2023

Hoogbegaafde kinderen signaleren

Zo startten we de Themamiddag Julius over het signaleren van (hoog)begaafde kinderen aan de hand van het professionaliseringsspel EnIQma: “Hallo, wij zijn Oukje van de Vossenberg en Nynke Postuma van de Excellentiebrigade van PlatOO. Wij bieden… meer

Aannamebeleid

Toelaten van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

Nieuwe vaststelling: aannamebeleid

Op 14 maart jl. is het nieuwe aannamebeleid definitief vastgesteld. Hierin worden duidelijk de regels voor scholen omschreven voor het toelaten van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Download de PDF. 

Geschillencommissie

Uitspraak Klachtencommissie

Lees de nieuwe cases

Als SWV Helmond-Peelland PO volgen we nauwgezet de uitspraken van de Landelijke Klachtencomissie Onderwijs (LKC). We willen leren van deze uitspraken en waar nodig onze scholen tijdig adviseren. In deze nieuwsbrief één uitspraak van de LKC. Ter… meer

Autisme Steunpunt

Sterker worden voor je naar het VO gaat

Het Autisme Steunpunt

Sander is een aardige jongen in groep 7. Valt hij eigenlijk niet op, zolang het volgens de regels gaat. Maar als het anders gaat dan hij verwacht of er komt een onbekende invaller dan krijgt Sander het moeilijk. Dat laat hij niet zien, maar zijn… meer

Perspakket

Perspakket downloaden

Logo’s en visuals beschikbaar

Iets communiceren over of met het SWV? Gebruik het ‘perspakket’ van SWV Helmond-Peelland PO. Op deze pagina kun je het logo en onze visuals vrij downloaden! Gebruik daarvoor deze link. 

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!