Terug naar nieuwsbrief overzicht

Nieuws vanuit de OPR

In onze vergadering van 15 mei jl. blikte de ondersteuningsplanraad (OPR) terug op het afgelopen jaar. Na een duidelijke presentatie van de directeur-bestuurder is er unaniem ingestemd met het jaarverslag en de jaarrekening.

Ook is er ingestemd met een nieuw reglement voor de OPR-leden. Dit was nodig vanwege wijzigingen in de Wet Medezeggenschapsraden, maar ook om het reglement aan te passen op uit te voeren indeling in scholenkringen.

Daarnaast was er volop ruimte voor een onderlinge brainstorm over de rol van het OPR-lid binnen de scholenkringen. Met de vele veranderingen zijn de belangrijkste afwegingen van de OPR-leden erg waardevol. Speerpunt voor de OPR is de communicatie naar onze achterban; de medezeggenschapsraden van de scholen. 

OPR-leden
De leden delen de informatie vanuit de OPR met de scholenkringen en de geluiden vanuit de scholenkringen worden teruggebracht naar de OPR. Een OPR-lid denkt mee over SWV-thema’s, informeert de scholenkring hierover en is een afgevaardigde van een scholenkring.

Het is belangrijk dat OPR-leden onafhankelijk en transparant zijn én blijven. Daar horen ook praktische zaken bij. We gaan kijken hoe we de informatie van de OPR beschikbaar stellen aan de MR-en. Bij bereikbaar en toegankelijk zijn hoort natuurlijk ook een algemeen OPR-emailadres. Dit wordt zo snel mogelijk in gang gezet.

We hopen een aantal punten te realiseren voor de volgende vergadering in juni. Heb je nu al een vraag voor de OPR? We zijn bereikbaar via het secretariaat van het SWV.

Nieuws vanuit de OPR

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!