Terug naar nieuwsbrief overzicht

Procedure Kans!overleg aangepast

Welke aanpassingen zijn doorgevoerd?

Na een interne evaluatie van het Kans!overleg hebben we besloten om de procedure op een aantal punten aan te passen. Per 1 mei 2022 zijn onderstaande aanpassingen doorgevoerd:

  • Na afgifte van een arrangement vindt er alleen nog een tussenevaluatie plaats op verzoek van de school of indien de gedragsdeskundige van het SWV dit noodzakelijk vindt. In plaats van de tussenevaluatie schrijft de school bij afgifte van een arrangement een plan van aanpak in het handelingsgedeelte van het OPP, welke met handtekening van de ouders wordt geupload in het leerlingregistratiesysteem.
  • De evaluatie van het arrangement is in de vorm van een Kans!overleg met alle betrokkenen. Ter voorbereiding dient de school in de week voor de evaluatie een recent OPP te sturen/uploaden en het evaluatieformulier in te vullen. Ouders vullen een week voor de evaluatie een apart evaluatieformulier in.
  • Het SWV maakt de bekostiging in één keer over aan het schoolbestuur op de eerste dag van de maand, na akkoord van het Kans!overleg.

Verwerken nieuwe aanvragen
In verband met volle agenda’s van diverse betrokken partijen, plannen we de Kans!overleg-aanvragen die voor 1 juni 2022 zijn verstuurd nog dit schooljaar in. De aanvragen ingediend na 1 juni 2022 proberen we, afhankelijk van de ruimte in de agenda’s, ook dit schooljaar nog in te plannen. Mocht dit niet lukken, vindt het Kans!overleg volgend schooljaar plaats.

Aanpassingen Kans!overleg

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!