Foto Erik Wissink

De basis voor de komende vier jaar!

Column Directeur-bestuurder Erik Wissink

  Op alle scholen wordt hard gewerkt om rustig en met een goed gevoel de zomervakantie te starten. Zo ook op het stafbureau van het SWV. Ondersteuningsplan In het late voorjaar stelden we het nieuwe ondersteuningsplan ‘Met elkaar voor het kind’… meer

Foto Guido Torenbeek

Interview: Guido Torenbeek

Schoolleider Vrije School Peelland

“We moeten kijken waar de kracht van het kind ligt, naar elkaar luisteren ook al heb je een andere mening. Wat het beste is voor een kind telt.” Als sportdocent had Guido het mooiste werk dat je kan doen. Wat is er nou mooier dan leerlingen… meer

Foto Misha Berlijn

Interview Misha Berlijn

Directeur-bestuurder Wilhelminaschool

“De basisvaardigheden van kinderen moeten beter. Het is van groot belang dat ze lezen, schrijven en rekenen als ze de basisschool verlaten.” Zijn privésituatie was de reden dat Misha Berlijn achttien jaar geleden de overstap naar het onderwijs… meer

Jaarplan 22-23

Jaarplan 2022 - 2023

Concrete, meetbare acties

Met trots presenteren wij het Jaarplan 2022-2023. Om de mooie ambities uit het ondersteuningsplan ‘Met elkaar voor het kind’ waar te kunnen maken zijn we aan de slag gegaan om de speerpunten uit dit plan te beschrijven in concrete, meetbare acties… meer

Van Ldos naar Kindkans

Nieuw registratiesysteem

Van Ldos naar Kindkans

Binnen het SWV werken we momenteel met het Ldos-systeem. In dit systeem wordt het Kans!overleg en de TLV-aanvraag ingediend en registreren wij de (gedeeltelijke) thuiszitters en consultatievragen rondom kinderen. Systeem Kindkans In het huidige… meer

Projectgroep Taal

Ontwikkelingen projectgroep Taal

Plannen voor het nieuwe schooljaar

Als projectgroep Taal geven we graag een update over de recente ontwikkelingen. Allereerst nog eens de aanleiding en het belang van dit project, daarna gaan we dieper in op hoe het project vorm heeft gekregen en hoe we volgend jaar te werk gaan.… meer

De Impulsklas gaat van start

De eerste Impulsklas was een succes!

'Ik durf als ouder meer dingen los te laten...'

...Één van de gedachten die een ouder ervaarde bij het deelnemen aan de Impulsklas in Someren. De afgelopen weken draaide er voor het eerst in Someren een Impulsklas. In de Impulsklas wordt gewerkt in de driehoek: kind, ouders en school. De… meer

Foto Yvonne

Even voorstellen

Twee nieuwe gedragsdeskundigen

Yvonne Mijn naam is Yvonne Selten en met ingang van het nieuwe schooljaar mag ik als gedragswetenschapper het team van SWV Helmond-Peelland PO versterken. Na het afronden van de PABO en de opleiding Pedagogische Wetenschappen ben ik afgelopen 11… meer

Hoogbegaafdheid

Ontwikkelingen Hoogbegaafdheid

Kenniscentrum en praktijkervaringen

Op 18 mei heeft er een landelijke netwerkbijeenkomst plaatsgevonden over hoogbegaafdheid, georganiseerd door de organisatie Ondersteuning voor Talent. Deze netwerkbijeenkomsten vinden een aantal keer per jaar plaats en zijn bedoeld om van én met… meer

Kans!overleg

Kans!overleg: komend schooljaar

Samen kinderen versterken in de ontwikkeling

Het Kans!overleg, bedoeld om leerlingen in hun eigen vertrouwde omgeving kansen te bieden, heeft binnen het SWV zijn toegevoegde waarde bewezen. Versterken ontwikkeling Door de inzet van arrangementen en de samenwerking met ouders en zorg,… meer

Geschillencommissie

Uitspraak Geschillencommissie

Lees twee nieuwe cases

Als SWV Helmond-Peelland PO volgen we nauwgezet de uitspraken van de Onderwijsgeschillencommissie. We willen leren van deze uitspraken en waar nodig onze scholen tijdig adviseren. In deze nieuwsbrief twee uitspraken van de… meer

Autisme Steunpunt

De inzet van het Autisme Steunpunt

Veelgestelde vragen beantwoord

Dankzij de nodige middelen van het SWV, hebben we een actief schooljaar binnen het Samenwerkingsverband Helmond PO achter de rug. Onder meer: 25 keer deelnames aan het Kans!overleg, 20 consultaties, 17 begeleidings-/ coaching trajecten, 2… meer

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!