Terug naar nieuwsbrief overzicht

Starten met KindKans

Hét systeem voor aanvragen en meldingen

Het afgelopen jaar hebben we als SWV volop gewerkt aan de inrichting van Kindkans.
Kindkans wordt hét systeem voor aanvragen van arrangementen, TLV’s, Kans!overleggen en het melden van thuiszitters. We hebben deze overstap gemaakt om de bureaucratie te minimaliseren en om snel, veilig en efficiënt te communiceren over de ondersteuningsvraag van een kind. Kindkans wordt namelijk gekoppeld aan het leerlingadministratiesysteem van de scholen, waarin al veel gegevens van het kind vastgelegd zijn.

Soepele overgang
In april en mei 2023 organiseert het SWV scholingen voor gebruikers op verschillende niveaus (voorschools, IB en bovenschools). We hopen zo de invoering van het nieuwe systeem zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Met ingang van 1 juni 2023 starten we met het werken met Kindkans. Dit betekent dat alle nieuwe aanvragen voor TLV’s, Kans!overleggen, het aanvragen van arrangementen en het melden van thuiszitters per 1 juni 2023 via Kindkans gaan lopen. Per 1 juni a.s. is het niet meer mogelijk om deze in LDOS in te voeren. Alle lopende aanvragen voor TLV’s en Kans!overleggen verwerken we in LDOS.

Per 17 juli 2023 kan LDOS alleen nog gebruikt worden voor de uitwisseling OKR voor de overgang PO-VO. Het SWV maakt voor het gebruik van Kindkans een handleiding en instructievideo’s, die je kan vinden in Kindkans en op de website van het SWV.

Zijn er nog vragen, dan kun je die altijd via de mail stellen.

 

Kindkans

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!