Lego

Directeur Zuiderbos doet oproep aan PO-scholen

In deze nieuwsbrief informeren wij jullie over belangrijke ontwikkelingen binnen het SWV Helmond-Peelland PO. Zuiderbos biedt speciaal (voortgezet) onderwijs aan leerlingen die een verstoorde of gestagneerde ontwikkeling laten zien. De 80 plaatsen… meer

Mark Oldenburg

Interview van de maand

Mark Oldenburg is sinds 1 juli 2018 directeur van Zuiderbos locatie Helmond en Veldhoven. Zuiderbos biedt speciaal (voortgezet) onderwijs aan leerlingen die een verstoorde of gestagneerde ontwikkeling laten zien. De 80 plaatsen die de school in… meer

Infographic

Kwaliteitsmonitor Ouderbetrokkenheid

Wanneer school voor een kind voor de eerste keer een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal (basis-)onderwijs aanvraagt, krijgen de ouders/verzorgers een online enquête toegestuurd. Via deze Kwaliteitsmonitor Ouderbetrokkenheid kunnen we… meer

Staan op boeken

Dubbel bijzonder

Kinderen met een combinatie van hoogbegaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen lopen steeds vaker vast in het onderwijs. De meeste leerlingen met deze ‘dubbele diagnose’ worden in de onderwijspraktijk niet (h)erkend. Ze krijgen… meer

Tekenen

Duurzaam Ouderschap

Hoe fijn is het als kinderen opgroeien met ouders die hun best doen om altijd een goede ouder te blijven en die weten waar ze terecht kunnen als het wel eens minder goed gaat. Dit noemen we duurzaam ouderschap.  Lia van Schaik en Marie-Louise… meer

PO

Informatiemiddag AVG, 14 november 2018

Op 14 november 2018 organiseren we een middag rondom de AVG. Gelukkig hebben de meeste besturen hieromtrent al beleid opgesteld en op veel plekken is een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Tijdens de bijeenkomst worden vooral zaken… meer

Logo's

Raamwerk ‘Vast en zeker naar het vo’

Het overstapboekje De afgelopen 3 jaar is/wordt er hard gewerkt aan een Raamwerk ‘Vast en zeker naar het vo’ dat kan helpen bij een succesvolle overstap van po (so en sbo) naar v(s)o. Dit Raamwerk is een tijdpad met daarin tools die naar believen… meer

AS logo

Nieuws van het Autismesteunpunt Zuidoost-Brabant

Autisme en onderwijs Waar vind ik de beste online informatie? 36 jaar geleden -toen ik mijn eerste werkstuk over autisme maakte- was er weinig informatie te vinden over autisme. In de bibliotheek in mijn woonplaats waren er geen boeken over… meer

AS logo

Contactgegevens Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant

Medewerkers Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant www.autismesteunpunt.nl info@autismesteunpunt.nl 088-2140102  Meld je op onze homepage aan voor onze digitale nieuwsbrief!

Handen

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

We gaan ervan uit dat alle scholen voor het naleven van de Meldcode de website meldcode Peelregio (www.meldcodepeelregio.nl) als uitgangspunt nemen. De invulling die de school aan de Meldcode geeft moet worden vermeld in de schoolgids, ook dient… meer

Signeren

Verwerkinginsovereenkomst OSO

In de AVG wordt aangegeven dat instellingen, dus ook scholen en schoolbesturen, verwerkingsovereenkomsten dienen te sluiten met bedrijven/instanties die te maken hebben met het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de betreffende instelling… meer

Uitnodiging

Het Ondersteuningsplan maar dan anders

Graag herinneren wij jullie aan onze uitnodiging om mee te denken over de essenties van het nieuwe ondersteuningsplan en over een geschikte presentatievorm voor ouders en leerkrachten. De werksessie vindt plaats op 8 november 2018 tussen 11.00 en… meer

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!