Basis

Consultatie gedragsdeskundige

Vraagstelling

  1. We hebben zorgen en/of vragen rondom een leerling. Hoe kunnen we verder en wat kan het SWV voor ons betekenen? 
  2. We zijn handelingsverlegen, de ondersteuningsbehoefte van de leerling overstijgt de basis- en extra ondersteuning binnen ons schoolbestuur. Hoe kunnen we verder en wat kan het SWV voor ons betekenen?

Doel

School is geholpen bij hun vraag rondom de leerling, er is meegedacht over passend onderwijs/ interventies of eventuele vervolgstappen. Met consultatie ontvangt de school meer handvatten, informatie en instrumenten om de leerling en ouders te helpen.

Inhoud

De gedragsdeskundige kan onafhankelijk mee oplopen, boven bestuurlijk meedenken en dienen als gids. Dit kan eenmalig zijn of intensief, in de vorm van een telefonisch consult en/of aansluiten bij een MDO. Uiteraard kunnen ouders/verzorgers of andere betrokkenen ook contact met de gedragsdeskundige opnemen, dit wordt altijd teruggekoppeld met de school die verbonden is aan deze leerling.

Route

  1. Afspraak maken met een van de gedragsdeskundige, telefonisch via het secretariaat of via de mail
  2. Er wordt nagegaan welke interventies zijn ingezet en wie er vanuit het eigen bestuur betrokken is
  3. In het overleg wordt bepaald wat de eventuele vervolgstappen zijn
  4. Indien nodig wordt er een kinddossier aangemaakt door de gedragsdeskundige
  5. Aanvrager houdt het SWV op de hoogte van de voortgang
Terug naar de Arrangementen

Contactpersonen

Manon de Groot
Gedragsdeskundige
m.degroot@swv-peellandpo.nl
Emelie Bartelds
Gedragsdeskundige
e.bartelds@swv-peellandpo.nl
Eline Hansen
Gedragsdeskundige
e.hansen@swv-peellandpo.nl
Kans!overleg

Bekostiging

Door het SWV.


Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!