Preventief

Preventief Arrangement

Vraagstelling

Wat kunnen wij preventief toepassen voor een leerling met complexere problematiek?

Doel

Adviseren over ondersteuningsbehoefte van de leerling, zowel op het gebied van onderwijs als op het gebied van zorg. Preventief traject om ervoor te zorgen dat de leerling verder kan op de huidige school.

Inhoud

Na telefonische goedkeuring door gedragsdeskundige van het SWV gaan we samen op zoek naar passende expertise die vanuit verschillende partijen geleverd kan worden vanuit bijv. Autismesteunpunt, Zuiderbos, SSOE en de Aloysiusstichting. Vervolgens vindt er een schoolbezoek plaats door een ambulant begeleider met specialistische kennis rondom complex gedrag (dit kan op zowel didactisch als op sociaal emotioneel gebied). De ambulante begeleider doet een observatie, dossieronderzoek en heeft gesprekken met de school, ouders en indien gewenst met de leerling. De resultaten en adviezen worden besproken met school en ouders. Bij afronding wordt een verslag gemaakt, waarin de resultaten worden teruggekoppeld naar het SWV. Ondersteuning 8 uur.  

Route

  1. Telefonisch consult door school met ondersteuningsvraag met gedragsdeskundige van het SWV.
  2. Na goedkeuring van SWV wordt het arrangementsformulier in LDOS ingevuld.
  3. Na volledig ingevuld formulier start traject.
  4. Wanneer de ingezette expertise onvoldoende blijkt te zijn; wordt er waar nodig een groot overleg gepland met alle betrokkenen.  
Terug naar de Arrangementen

Contactpersonen

Eline Hansen
Gedragsdeskundige
e.hansen@swv-peellandpo.nl
Kans!overleg

Bekostiging

Door SWV op basis van maatwerk (gemiddeld 8 uur per leerling). De daadwerkelijke ondersteuning wordt uitgevoerd door een ambulant begeleider met specifieke kennis.


Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!