Expertise

Expertise Arrangement 2021/2022

Vraagstelling

Hoe kunnen we onze expertise vergroten en deze toepassen voor een specifieke doelgroep/ leerling?

Doel

Adviseren of vergroten van expertise over ondersteuningsbehoefte van de leerling, zowel op het gebied van onderwijs als op het gebied van zorg. Expertise-traject om ervoor te zorgen dat de leerling verder kan op de huidige school.

Inhoud

Op afspraak vindt er een schoolbezoek plaats door de expert met specialistische kennis (dit kan op zowel didactisch als op sociaal emotioneel gebied). De expert wordt geleverd vanuit de passende expertisedienst. Het SWV heeft contractuele afspraken met Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant (onderdeel van SSOE Externe Dienstverlening) en Zuiderbos. De expert doet een observatie, dossieronderzoek en heeft gesprekken met de school, ouders en indien gewenst met de leerling. De resultaten en adviezen worden besproken met school en ouders. De resultaten worden teruggekoppeld naar het SWV. Dit arrangement is maximaal voor 8 uur.

Route

  1. Telefonisch consult door school met ondersteuningsvraag met gedragsdeskundige SWV.

  2. Na akkoord SWV wordt het Kans!aanvraagformulier ingevuld en geretourneerd.

  3. Na volledig ingevuld formulier start het traject.
  4. Na afloop van traject koppelt de school terug aan SWV wat de opbrengsten zijn.

Terug naar de Arrangementen

Contactpersonen

Eline Hansen
Gedragsdeskundige
e.hansen@swv-peellandpo.nl
Manon de Groot
Gedragsdeskundige
m.degroot@swv-peellandpo.nl
Emelie Bartelds
Gedragsdeskundige
e.bartelds@swv-peellandpo.nl
Kans!overleg

Bekostiging

Door SWV* op basis van maatwerk (gemiddeld 8 uur per leerling). *De daadwerkelijke ondersteuning wordt uitgevoerd door een expert van het Autismesteunpunt of Zuiderbos.


Evaluatie

Door middel van 3 keer overleg per jaar met SWV met de ingekochte diensten. Rapportages worden gedeeld met de verantwoordelijken binnen de schoolbesturen.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!