Intensief

Tijdelijke plaatsing op een SBO school

Vraagstelling

Er wordt stagnatie in de ontwikkeling van een leerling gezien. Wat kan ik doen om te voorkomen dat de leerling uitvalt binnen de huidige schoolsetting? Kan de leerling tijdelijk geplaatst worden bij een SBO school om de ondersteuningsvraag te onderzoeken?

Doel

Inzicht krijgen in de ondersteuningsbehoefte van de leerling en (dreigende) uitval binnen de huidige schoolsetting voorkomen. Het arrangement heeft een preventief karakter waarbij terugstroom naar de school waar de leerling ingeschreven staat de insteek is. Het is bedoeld voor leerlingen die een stagnatie laten zien in hun ontwikkeling.

Inhoud

De leerling wordt voor maximaal 3 maanden geplaatst op een SBO school. De leerling blijft ingeschreven bij de school van herkomst. Binnen de gestelde termijn vindt er een voortgangsevaluatie en uitstroomgesprek plaats. De school van herkomst sluit hierbij aan. Gezamenlijk wordt er een plan voor terugstroom gemaakt.

Route

  1. Telefonisch consult door school met ondersteuningsvraag met gedragsdeskundige.
  2. Na akkoord van het SWV wordt het arrangementsformulier ingevuld en geretourneerd.
  3. De aanvraag wordt multidisciplinair besproken met school, ouders, vertegenwoordiger vanuit gemeente, SWV en SBO school in het Kans!overleg.
  4. Indien het SWV positief besluit over tijdelijke plaatsing op een SBO school, zijn naast de te behalen resultaten ook afspraken opgenomen over over hoe de school van herkomst in het traject betrokken blijft. De leerling blijft ingeschreven bij de school van herkomst.
  5. Op het moment van intake op het SBO start het arrangement.
  6. Begeleiding bij terugplaatsing op de school van herkomst binnen de gestelde termijn van drie maanden maakt deel uit van het arrangement. De SBO school maakt hiervoor afspraken met de intern begeleider van de betreffende school.
  7. Het Samenwerkingsverband en de SBO school monitoren het traject.
Terug naar de Arrangementen

Contactpersonen

Manon de Groot
Gedragsdeskundige
m.degroot@swv-peellandpo.nl
Emelie Bartelds
Gedragsdeskundige
e.bartelds@swv-peellandpo.nl
Eline Hansen
Gedragsdeskundige
e.hansen@swv-peellandpo.nl
Kans!overleg

Bekostiging

Bekostiging door het SWV vindt alleen plaats voor de extra ondersteuningsbekostiging voor maximaal 3 maanden. De basisondersteuning dient geregeld te worden tussen de scholen onderling.


Evaluatie

Evaluatie via Kans!overleg.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!