Intensief

Tijdelijke plaatsing op een SBO school

Vraagstelling

Er wordt stagnatie in de ontwikkeling van een leerling gezien. Wat kan ik doen om te voorkomen dat de leerling uitvalt binnen de huidige schoolsetting? Kan de leerling tijdelijk geplaatst worden bij een SBO school om de ondersteuningsvraag te onderzoeken?

Doel

Inzicht krijgen in de ondersteuningsbehoefte van de leerling en (dreigende) uitval binnen de huidige schoolsetting voorkomen. Het arrangement heeft een preventief karakter waarbij terugstroom naar de school waar de leerling ingeschreven staat de insteek is. Het is bedoeld voor leerlingen die een stagnatie laten zien in hun ontwikkeling en woonachtig zijn in het werkgebied van het SWV.

Inhoud

De leerling wordt voor maximaal 3 maanden geplaatst op een SBO school. De leerling blijft ingeschreven bij de school van herkomst. Binnen de gestelde termijn vindt er een voortgangsevaluatie en uitstroomgesprek plaats. De school van herkomst sluit hierbij aan. Gezamenlijk wordt er een plan voor terugstroom gemaakt.

Route

  1. Telefonisch consult door school met ondersteuningsvraag met gedragsdeskundige SWV.
  2. Na akkoord van het SWV worden afspraken m.b.t. de tijdelijke plaatsing vastgelegd in een symbioseovereenkomst of in het betreffende OPP van de leerling.
  3. De SBO school verzoekt om een vergoeding van de ondersteuningsbekostiging aan het SWV. Vergoeding is alleen mogelijk als een overeenkomst of OPP wordt overlegd.
  4. De BO en SBO school maken onderling afspraken over de basisbekostiging.
Terug naar de Arrangementen

Contactpersonen

Manon de Groot
Gedragsdeskundige
m.degroot@swv-peellandpo.nl
Emelie Bartelds
Gedragsdeskundige
e.bartelds@swv-peellandpo.nl
Eline Hansen
Gedragsdeskundige
e.hansen@swv-peellandpo.nl
Kans!overleg

Bekostiging

Bekostiging door het SWV vindt alleen plaats voor de extra ondersteuningsbekostiging voor maximaal 3 maanden. De basisondersteuning dient geregeld te worden tussen de scholen onderling.


Evaluatie

Evaluatie via Kans!overleg.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!