Expertise

Julius Groepsarrangement

Vraagstelling

Ik heb een groep dubbel bijzondere leerlingen die onvoldoende baat hebben bij het reguliere hoogbegaafdheidsaanbod binnen het bestuur en dreigen vast te lopen. Wat zijn de mogelijkheden? 

Doel

Een arrangement wordt ingezet voor dubbel bijzondere kinderen die onvoldoende baat hebben bij het ‘reguliere’ hoogbegaafheidsaanbod binnen een bestuur. Het onderscheidt zich van het extra aanbod dat gegeven wordt op een school of bovenschools. Er moet sprake zijn van een gezamenlijke ondersteuningsbehoefte voor deze groep. Het groepsarrangement heeft als doel om kinderen die dreigen vast te lopen binnen het huidige onderwijsaanbod met een doelgerichte interventie te ondersteunen. 

Het arrangement Julius groep wordt ingezet voor dubbel bijzondere kinderen binnen het SWV (de uitgangspunten om te bepalen of een leerling een leerling is van het SWV Helmond-Peellland PO worden gebaseerd op de voorwaarden die gelden voor een TLV aanvraag). Leerlingen afkomstig uit een ander SWV kunnen geplaatst worden bij een school in het SWV Helmond Peelland PO met een Julius groepsarrangement, waarbij het betreffende SWV/schoolbestuur dit arrangement voor deze leerling bekostigd

Inhoud

  1. Door het aanbod in een groep aan te bieden worden meerdere kinderen die een dubbel bijzonder aanbod nodig hebben voorzien in hun ontwikkelbehoefte. 
  2. Het groepsarrangement wordt gekoppeld aan de namen van de leerlingen zodat zuiver blijft voor wie het arrangement is afgegeven. Afhankelijk van de groepsaanvraag wordt bekeken om welke leerlingen het gaat. 
  3. De financiën voor een groepsarrangement zijn tijdelijk en worden gefinancierd vanuit de subsidiegelden. Deze subsidie loopt tot eind 2022. 50% wordt vanuit de subsidiegelden bekostigd en 50 % wordt betaald vanuit het aanvragende bestuur. Zij zijn bedoeld als impuls voor het ontwikkelen van nieuw aanbod. 

Route

  1. Voor aanvraag groepsarrangement contact opnemen met Emelie Bartelds
  2. Na akkoord van het SWV wordt een beschikking naar het betreffende bestuur gestuurd
Terug naar de Arrangementen

Contactpersonen

Emelie Bartelds
Gedragsdeskundige
e.bartelds@swv-peellandpo.nl
Kans!overleg

Bekostiging

€ 2.500 per leerling + € 2.500 voor coördinatie, onderzoek en evaluatie. Het groepsarrangement kan voor maximaal 7 leerlingen worden aangevraagd en wordt afgegeven voor één schooljaar.


Evaluatie

Via Juliusprojectgroep

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!