Intensief

IncluZief

Vraagstelling

Ik heb een leerling met het syndroom van Down, of een leerling met een licht verstandelijke beperking. Er is extra ondersteuning nodig om de leerling binnen de reguliere setting passend onderwijs te kunnen bieden. Wat zijn de mogelijkheden?

Doel

Leerlingen met het Down syndroom of een Licht Verstandelijke Beperking onderwijs bieden binnen een reguliere setting. IncluZief wordt binnen het regulier onderwijs toegekend wanneer er:

 • Bij een leerling een verstandelijke beperking is vastgesteld, samengaand met een IQ < 60;
 • Bij een leerling een lichte of matige verstandelijke beperking is vastgesteld (IQ < 70) en er sprake is van een zeer geringe sociale redzaamheid én van leerachterstanden (functioneringsniveau eind basisschool ≤ niveau eind groep 5) en/of ernstige tekortkomingen in leer- en taakgedrag
 • Bij een leerling een verstandelijke beperking in de range van 60-70 is vastgesteld en sprake is van een zeer geringe (sociale) redzaamheid; en/of ernstige beperkende effecten op cognitieve capaciteiten, waarbij sprake is van een DLE -20.
 • Bij een leerling sprake is van het DOWN syndroom

Inhoud

 1. Begeleidingsabonnement SSOE: de reguliere school krijgt de beschikking over 30 uren begeleiding/advies van een expert op dit het gebied van SSOE. Deze uren worden bekostigd door SWV Helmond-Peelland. De abonnementsuren worden niet ingezet ten behoeve van leerlingbegeleiding, maar juist ingezet ten behoeve van ondersteuning/ intervisie/training/coaching van de leerkracht of het schoolteam.

 2. Bijdrage SWV: SWV Helmond-Peelland bedraagt € 5.000.

 3. Betrokken gemeente als partner: SWV Helmond-Peelland ondersteunt de school bij het verkennen van aanvullende financierings-, inzet- of begeleidingsmogelijkheden vanuit gemeentelijke budgetten.

 4. Monitor: deelnemende scholen monitoren in overleg met SWV Helmond-Peelland de instroom, schoolloopbaan en uitstroom van de leerling, teneinde hiermee meer kennis en inzicht te vergaren voor toekomstige leerlingen.

 5. Delen Good practice: deelnemende scholen en SWV Helmond-Peelland maken gezamenlijk werk van het regionaal en landelijk delen van behaalde resultaten en opgedane inzichten. Er wordt een deelname aan het leernetwerk verwacht.

Route

 1. Telefonisch consult door school met ondersteuningsvraag met gedragsdeskundige SWV

 2. Na akkoord SWV wordt het KANS!aanvraagformulier ingevuld en geretourneerd.

 3. De aanvraag wordt multidisciplinair besproken met school, ouders, vertegenwoordiger vanuit gemeente, SWV en SSOE in het Kans!overleg.

 4. Bij een positief besluit over toewijzing IncluZief arrangement, zet de gedragdeskundige van het SWV tezamen met de coördinator van SSOE de trajecten verder uit en monitort de resultaten. School stelt een OPP op. Jaarlijks worden de doelen en het traject geëvalueerd door de externe dienstverlener van de SSOE, de school en de gedragsdeskundige van het SWV.

 5. Resultaten worden teruggekoppeld aan het SWV en het regionaal en landelijk kennisplatform.

Terug naar de Arrangementen

Contactpersonen

Eline Hansen
Gedragsdeskundige
e.hansen@swv-peellandpo.nl
Kans!overleg

Bekostiging

€ 5.000 van SWV aan schoolbestuur + 20,25 of 30 uur extra ondersteuning SSOE per jaar


Evaluatie

Evaluatie via Kans!overleg

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!