Intensief

Julius individueel

Vraagstelling

Wat zijn extra ondersteuningsmogelijkheden voor een leerling die hoogbegaafd of dubbel bijzonder is en onvoldoende profiteert van het extra ondersteuningsaanbod?

Doel

Het arrangement Julius individueel wordt ingezet voor dubbel bijzondere kinderen binnen het SWV (de uitgangspunten om te bepalen of een leerling een leerling is van het SWV Helmond-Peellland PO worden gebaseerd op de voorwaarden die gelden voor een TLV aanvraag). Leerlingen afkomstig uit een ander SWV kunnen geplaatst worden bij een school in het SWV Helmond Peelland PO met een Julius arrangement, waarbij het betreffende SWV/schoolbestuur dit arrangement voor deze leerling bekostigd. Deze dubbel bijzondere kinderen hebben onvoldoende baat bij het ’reguliere’ hoogbegaafdheidsaanbod binnen een bestuur. Het onderscheidt zich van het extra aanbod dat gegeven wordt op een school of bovenschools.

Randvoorwaarden:

 1. Er moet sprake zijn van een hoogbegaafde kind.
 2. Er moet sprake zijn van bijkomende complexe problematiek.
 3. De school heeft planmatig niveau 1, 2 en 3 binnen de ondersteuningspiramide doorlopen.
 4. De school heeft de bevorderende, de belemmerende factoren en de onderwijsbehoefte van het kind in beeld gebracht.
 5. Tijdlijn van handelen en de effecten daarvan zijn in beeld.
 6. Passend onderwijs coördinator en/of expertise team zijn betrokken bij de casus.
 7. De school heeft in beeld gebracht wat school voor deze leerling wel en niet kan bieden.
 8. De school heeft concreet beschreven wat ze voor deze leerling nodig hebben.
 9. Arrangement heeft een lerend effect naar de leerkracht, school en andere hoogbegaafde leerlingen.

 

Inhoud

Deskundigen kunnen worden ingezet om ondersteuningsbehoefte van het kind in beeld te brengen. Samen met ouders, school en leerling wordt bekeken waar de begeleiding op gericht moet zijn. Voor ieder traject is dit maatwerk en wordt bekeken welke deskundigen het best passend zijn bij de vraag.

Route

 1. Telefonisch consult door school met ondersteuningsvraag met gedragsdeskundige. 
 2. Na akkoord van het SWV wordt het arrangementsformulier ingevuld en geretourneerd.
 3. De aanvraag wordt multidisciplinair besproken met school, ouders, vertegenwoordiger vanuit gemeente, SWV  en expertise in het Kans!overleg.
 4. Bij een positief besluit over toewijzing Julius individueel arrangement worden de gelden bij beschikking overgemaakt naar het betreffende schoolbestuur.
Terug naar de Arrangementen

Contactpersonen

Emelie Bartelds
Gedragsdeskundige
e.bartelds@swv-peellandpo.nl
Kans!overleg

Bekostiging

€ 5.000 van SWV aan het bestuur per jaar.


Evaluatie

Evaluatie via Kans!overleg.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!