Intensief

Intensief arrangement

Vraagstelling

We hebben een leerling die met tijdelijke, zeer intensieve ondersteuning, weer verder kan binnen het huidige onderwijs. Wat zijn de mogelijkheden?

Doel

Het arrangement is bestemd voor leerlingen die tijdelijk een zeer intensieve ondersteuning nodig hebben. Het arrangement is bedoeld om de school handvatten te bieden om het kind voldoende in een positieve ontwikkeling te brengen en daarmee uitval of doorverwijzing te voorkomen. Deze ondersteuning wordt ingezet vanuit het SWV. 

Inhoud

Het arrangement is beschikbaar voor leerlingen waarbij de ondersteuningsvraag de extra ondersteuning + SOP overstijgt. De verwachting is dat de leerling na de tijdelijke ondersteuning het onderwijs kan vervolgen op de huidige school. Het arrangement betreft altijd maatwerk. De inzet van dit maatwerkarrangement wordt tijdens het Kans!overleg besproken en wordt na akkoord ingezet. In het Kans!overleg wordt beoordeeld:

  • wat er al is ingezet;
  • hoe complex de problematiek is;
  • er een risico is op thuiszitten/ doorverwijzen naar een SBO/SO;
  • of er op meer omgevingsgebieden problematiek speelt ;
  • of de school handelingsverlegen is. 

Bijdrage SWV: SWV Helmond-Peelland betaalt de tijdelijke inzet tot een maximum van 20 uur. Betrokken gemeente als partner: SWV Helmond-Peelland ondersteunt de school bij het verkennen van aanvullende financierings-, inzet- of begeleidingsmogelijkheden vanuit gemeentelijke budgetten.

Route

  1. Telefonisch consult door school met ondersteuningsvraag aan een van de gedragsdeskundigen van het SWV.
  2. Na akkoord SWV wordt het arrangementsformulier ingevuld (via het Ldos systeem). 

  3. De aanvraag wordt besproken in het Kans!overleg met aanvragende school, ouders, de eventueel betrokken hulpverlening, vast contactpersoon vanuit de gemeente, SWV en de mogelijke uitvoerder/ expert van het arrangement.

  4. Bij een positief besluit over toewijzing Intensief- maatwerk arrangement wordt een tijdelijke ondersteuning vanuit het SWV gearrangeerd.

Terug naar de Arrangementen

Contactpersonen

Manon de Groot
Gedragsdeskundige
m.degroot@swv-peellandpo.nl
Emelie Bartelds
Gedragsdeskundige
e.bartelds@swv-peellandpo.nl
Eline Hansen
Gedragsdeskundige
e.hansen@swv-peellandpo.nl
Kans!overleg

Bekostiging

De tijdelijke ondersteuning wordt bekostigd door het SWV tot een maximum van 20 uur. Als er al een preventief arrangement heeft plaatsgevonden, worden deze uren verrekend. Wanneer blijkt dat na tijdelijke intensieve ondersteuning alsnog een zwaarder arrangement nodig is, dan zullen ook deze met elkaar verrekend worden. Het SWV maakt afspraken met de uitvoerder/expert van het arrangement over de inzet van de extra ondersteuning. SWV betaalt rechtstreeks aan aanbieder.


Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!