Intensief

Regulier+ SO

Vraagstelling

  • We hebben een leerling die met een zeer intensieve ondersteuning weer verder kan binnen het huidige onderwijs. Wat zijn de mogelijkheden?
  • We hebben een kind in de voorschoolse setting waar vragen zijn over de best passende onderwijsplek. We hebben zorgen of een reguliere school wel passend genoeg is. Wat zijn de mogelijkheden?

 

Doel

Het arrangement is in eerste instantie gericht op het versterken van de voor -en vroegschoolse aansluiting en het bieden van kansen aan kinderen. Het arrangement is ook beschikbaar voor kinderen die op een reguliere school zijn geplaatst, waarbij met een arrangement een SO plaatsing wellicht voorkomen kan worden. De ondersteuningsvraag overstijgt de basisondersteuning en wat volgens het schoolondersteuningsplan (SOP) geboden kan worden.

Inhoud

  1. Het arrangement is beschikbaar voor kinderen waarbij de ondersteuningsvraag de basisondersteuning + SOP overstijgt. De ondersteuningsbehoefte van het kind komt overeen met een SO profiel. Men verwacht met het arrangement dat het kind binnen het reguliere onderwijs tot ontwikkeling komt.
  2. Bijdrage SWV: SWV Helmond-Peelland bedraagt € 5.000 per schooljaar.
  3. Betrokken gemeente als partner: SWV Helmond-Peelland ondersteunt de school bij het verkennen van aanvullende financierings-, inzet- of begeleidingsmogelijkheden vanuit gemeentelijke budgetten.

Route

  1. Telefonisch consult door school met ondersteuningsvraag met gedragsdeskundige.
  2. Na akkoord SWV wordt het Kans!overleg aanvraagformulier ingevuld en geretourneerd.
  3. De aanvraag wordt multidisciplinair besproken met school, ouders, vertegenwoordiger vanuit gemeente, SWV, voorschoolse voorziening en plaatsende partij. Indien nodig wordt extra expertise ingezet voor het Kans!overleg. 
  4. Bij een positief besluit over toewijzing BO - SO+ arrangement worden gelden bij beschikking overgemaakt naar het betreffende schoolbestuur van de plaatsende school.
  5. De financiële zorgplicht gaat over naar het SWV.
Terug naar de Arrangementen

Contactpersonen

Manon de Groot
Gedragsdeskundige
m.degroot@swv-peellandpo.nl
Emelie Bartelds
Gedragsdeskundige
e.bartelds@swv-peellandpo.nl
Eline Hansen
Gedragsdeskundige
e.hansen@swv-peellandpo.nl
Kans!overleg

Bekostiging

Tot een maximum van € 5.000 per jaar van SWV aan schoolbestuur, ingaande 1e dag van de maand na akkoord in Kans!overleg. Het bedrag wordt in 2 delen uitbetaald. Na een half jaar vindt een evaluatie plaats. De uitkomst van de evaluatie bepaalt of er recht is op het 2e deel van het arrangement. Als er eerder sprake is geweest van een intensief maatwerk arrangement dan wordt de waarde van dit arrangement verrekend met dit arrangement. 

Maatwerk:
Wat heeft de leerling nodig? Vanuit het schoolbestuur wordt aangegeven wat de extra ondersteuningsbehoefte is voor de leerling. Dit wordt financieel onderbouwd.


Evaluatie

Evaluatie via Kans!overleg.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!