Basis

Impulsklas

Vraagstelling

Preventief inzetten: combinatie ouders, leerlingen en school

Doel

Het ondersteunen van leerlingen op het gebied van taakwerkhouding, gedrag en sociaal-emotioneel functioneren.

Inhoud

De Impulsklas is een initiatief van de Impulsadviesorganisatie. De kracht van de Impulsklas ligt in het op unieke wijze stimuleren van de samenwerking tussen school, ouders en kind. Ouders gaan een dagdeel van de week met hun kind naar school en werken daar samen met hun kind aan het versterken van (schoolse) vaardigheden. Dit gebeurt op een positief stimulerende manier. Begeleiding door een speciaal hiervoor opgeleide Impulsklas leerkracht en Impulsklas ouderbegeleider. De kinderen werken aan de vaardigheden die voor succes op school nodig zijn, maar die ook thuis en buiten de school nodig zijn. Ouders worden versterkt in hun opvoedkundige vaardigheden. De impulsklas geeft hiermee een krachtige en blijvende impuls voor beter gedrag.

Route

De route is een samenwerking tussen SWV en betreffende gemeente van de school/ schoolbestuur. De leerkracht wordt gefinancierd vanuit het SWV en de ouderbegeleider vanuit de desbetreffende gemeente. Het is dus niet zo dat een school deze bij ons kan aanvragen. Op het moment dat er behoefte is bij een bestuur of gemeente gaan we samen in gesprek met besturen en gemeente hoe dit te realiseren.

Resultaat

Met de pilot willen we de volgende zaken onderzoeken en hier conclusies aan verbinden:

  • Preventieve werking van de Impulsklas. Wat zijn de effecten bij kinderen en ouders na deelname aan de Impulsklas.
  • Wat zijn de benodigde voorwaarden waaronder samenwerking tussen partners het best mogelijk effect heeft voor kinderen en ouders.
  • Op welke wijze is toeleiding en nazorg het beste te organiseren.
Terug naar de Arrangementen

Contactpersonen

Manon de Groot
Gedragsdeskundige
m.degroot@swv-peellandpo.nl
Kans!overleg

Bekostiging

Het SWV is financieel verantwoordelijk voor:

  • Het afsluiten van een overeenkomst met Impuls, hierbij opgenomen de inhuur van een coördinator en de scholingsbijeenkomsten.
  • Het inhuren van een gespecialiseerde leerkracht vanuit Zuiderbos.

Evaluatie

Na 12 bijeenkomsten.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!