Expertise

IncluZief Groep

Vraagstelling

Wij hebben (binnen ons bestuur of school) meerdere leerlingen (minimaal 7-10) met het syndroom van Down en/of een leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking. Er is extra ondersteuning nodig om deze doelgroep binnen de reguliere setting passend onderwijs te kunnen bieden. Wat zijn de mogelijkheden?

Doel

Leerlingen met het Down syndroom of een Licht Verstandelijke Beperking onderwijs bieden binnen een reguliere setting. Het IncluZief groepsarrangement wordt binnen het regulier onderwijs toegekend wanneer er:

 • Bij een groep leerlingen een verstandelijke beperking is vastgesteld, samengaand met een IQ < 60;
 • Bij een groep leerlingen een lichte of matige verstandelijke beperking is vastgesteld (IQ < 70) en er sprake is van een zeer geringe sociale redzaamheid én van leerachterstanden (functioneringsniveau eind basisschool ≤ niveau eind groep 5) en/of ernstige tekortkomingen in leer- en taakgedrag
 • Bij een groep leerlingen een verstandelijke beperking in de range van 60-70 is vastgesteld en sprake is van een zeer geringe (sociale) redzaamheid; en/of ernstige beperkende effecten op cognitieve capaciteiten, waarbij sprake is van een DLE -20.
 • Bij een groep leerlingen sprake is van het DOWN syndroom

Inhoud

 • Begeleidingsabonnement SSOE: de reguliere school krijgt de beschikking over 60 uren begeleiding/advies van een expert op dit het gebied vanuit SSOE. Deze uren worden bekostigd door SWV Helmond-Peelland. De abonnementsuren worden niet ingezet ten behoeve van leerlingbegeleiding, maar juist ingezet ten behoeve van ondersteuning/ intervisie/training/coaching van de leerkracht of het schoolteam. Daarnaast wordt in de doelgroep mee in kaart gebracht en gevolgd door de SSOE. Het tweede jaar betreft het begeleidingsabonnement 45 uur, na 2 jaar zijn jaarlijks 30 begeleidingsuren beschikbaar.
 • Bijdrage SWV: SWV Helmond-Peelland bedraagt het eerste jaar 25.000 euro op basis van een groep van max. 10 leerlingen. Na het eerste jaar is de bijdrage voor een groepsarrangement 20.000 euro.
 • Betrokken gemeente als partner: SWV Helmond-Peelland ondersteunt de school bij het verkennen van aanvullende financierings-, inzet- of begeleidingsmogelijkheden vanuit gemeentelijke budgetten.
 • Monitor: deelnemende scholen monitoren in overleg met SWV Helmond-Peelland de instroom, schoolloopbaan en uitstroom van de leerling, teneinde hiermee meer kennis en inzicht te vergaren voor toekomstige leerlingen. 2 keer per jaar worden de opbrengsten van het groepsarrangement geëvalueerd met het SWV en de SSOE en worden nieuwe doelen besproken en opgesteld.
 • Delen Good practice: deelnemende scholen en SWV Helmond-Peelland maken gezamenlijk werk van het regionaal en landelijk delen van behaalde resultaten en opgedane inzichten. Er wordt een deelname aan het (groeps)leernetwerk verwacht. Daarnaast wordt verwacht dat deelnemende scholen zich beschikbaar stellen om de kennis en opgedane ervaring met andere scholen/ besturen te delen.

Route

 1. Telefonisch consult door school/ bestuur met ondersteuningsvraag  aan gedragsdeskundige (Eline Hansen) SWV.
 2. Na akkoord aanvraag wordt het groepsplan ter onderbouwing voor het groeparrangement IncluZief, met daarbij de bijbehorende plannen, doelen, betreffende leerlingen en didactische gegevens, opgestuurd naar Eline Hansen.
 3. De aanvraag wordt besproken met de directeur en de kwaliteitsmedewerker van het SWV.
 4. Bij een positief besluit over toewijzing IncluZief groepsarrangement, zet de gedragsdeskundige van het SWV tezamen met de coördinator van SSOE de trajecten verder uit en monitort de resultaten. Twee keer per jaar worden de doelen en het traject geëvalueerd door de externe dienstverlener van de SSOE, de school en de gedragsdeskundige van het SWV.
 5. Resultaten worden teruggekoppeld aan het SWV en het regionaal en landelijk kennisplatform.
Terug naar de Arrangementen

Contactpersonen

Eline Hansen
Gedragsdeskundige
e.hansen@swv-peellandpo.nl
Kans!overleg

Bekostiging

Door SWV Helmond-Peelland, het eerste jaar 25.000 euro op basis van een groep van max. 10 leerlingen. Na het eerste jaar is de bijdrage voor een groepsarrangement  20.000 euro


Evaluatie

2 keer per jaar worden de opbrengsten van het groepsarrangement geëvalueerd met het SWV en de SSOE en worden nieuwe doelen besproken en opgesteld.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!